خود خواسته  

درخواست حذف این مطلب
آتش نَبُوَد سزای عاشق اما تدبیر نباشد آنچه خود خواسته ای #گیتی_رسائی

ادامه مطلب  

گزارش تصویری از عزاداری باشکوه روز عاشورا حسینی در استان بوشهر  

درخواست حذف این مطلب
باز این چه شورش است که در خلق عالم استباز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم استباز این چه رستخیز عظیم است کز زمینبی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم استاین صبح تیره باز دمید از کجا کزوکار جهان و خلق جهان جمله در هم استگویا طلوع می کند از مغرب آفتابکاشوب در تمامی ذرات عالم استگر خوانمش قیامت دنیا بعید نیستاین رستخیز عام که نامش محرم است(محتشم کاشانی) « وَسَیَعلَمُ الَّذینَ ظَلَموا أَیَّ مُنقَلَبٍ یَنقَلِبونَ »آنها که ستم د به زودی می دانند که بازگشتشان

ادامه مطلب