ثبت زردپره حنایی در بناب  

درخواست حذف این مطلب
ثبت زردپره حنایی در بناب record of rustic bunting in bonab خلاصه اطلاعات این ثبت: گونه: زردپره حنایی emberiza rustica تعداد پرنده: یک فرد تاریخ مشاهده: 2 آبان 1395 محل مشاهده: روستای خوشه مهر، بناب (استان آذربایجان شرقی) مشاهده کننده: آقای بهزاد نبی قدیم شناسایی ع : درک اسکات و مگنوس اولمن species: rustic bunting emberiza rustica no. of individuals: one date of observation: 23 october 2016 place of observation: khoosheh mehr village, bonab (east azarbaijan province) observers: mr. behzad nabiqadeem identification: derek scott & magnus ullman ---------------

ادامه مطلب  

ثبت سسک گل (پالاس) در بم  

درخواست حذف این مطلب
ثبت سسک گل (پالاس) در بم record of pallas's leaf warbler in bam خلاصه اطلاعات این ثبت: گونه: سسک گل (پالاس) phylloscopus proregulus تعداد پرنده: یک فرد تاریخ مشاهده: 21 آبان 1395 محل مشاهده: ریگ یلان، بم (استان کرمان) مشاهده کنندگان: آقایان ابوذر اکبریان و مهدی مصطفایی شناسایی ع : بابک ، ابوالقاسم خالقی زاده، درک اسکات و مگنوس اولمن species: pallas's leaf warbler phylloscopus proregulus no. of individuals: one date of observation: 11 november 2016 place of observation: rig yalan, bam (kerman province) observers: abuzar akbarian & mehdi mostafaei identification: seyed babak musavi, abolgh

ادامه مطلب