بازی after life story of a father برای کامپیوتر  

درخواست حذف این مطلب
after life story of a father بازی جدیدی در سبک ماجرایی است که توسط green sawdust برای کامپیوتر منتشر شده است. شما در این بازی نقش rick dennehy را ایفا می کنید، پدر یک خانواده که در دهه ۹۰ میلادی از دنیا می رود و به زمین برمی گردد تا رویدادهای زندگییش را از طریق خاطرات انی که دوستشان دارد، دنبال کند. داستان این بازی بیشتر در رابطه با مرگ و زندگی است و اینکه خانواده ی این مرد وقتی که او هنوز زنده بود او را چطور می دیدند و چطور با مرگش کنار آمدند. و در می ی د مردم مختلف چطور

ادامه مطلب  

بازی after life story of a father برای کامپیوتر  

درخواست حذف این مطلب
after life story of a father بازی جدیدی در سبک ماجرایی است که توسط green sawdust برای کامپیوتر منتشر شده است. شما در این بازی نقش rick dennehy را ایفا می کنید، پدر یک خانواده که در دهه ۹۰ میلادی از دنیا می رود و به زمین برمی گردد تا رویدادهای زندگییش را از طریق خاطرات انی که دوستشان دارد، دنبال کند. داستان این بازی بیشتر در رابطه با مرگ و زندگی است و اینکه خانواده ی این مرد وقتی که او هنوز زنده بود او را چطور می دیدند و چطور با مرگش کنار آمدند. و در می ی د مردم مختلف چطور

ادامه مطلب  

ring my bells -quique-the king of latin pop (enrique miguel iglesias preysler)  

درخواست حذف این مطلب
the way that you move oh it makes me feel alive و اون راه رفتن ت به من احساس زنده بودن میده cause the way that we love is something that we can't fight oh yeah چون عشقی که بین ما وجود داره رو نمیشه نادیده گرفت i just can't get enough oh you make me feel alive so از تو سیر نمیشم - آه - به من احساس زنده بودن میدی ... ............................... - لحظه هایی وجود دارد که اگر انسان از حرف ی اطاعت کند زندگی را می بازد - محبت هر قدر عمیق باشد نمی تواند کمبود عشق را جبران کند - فراموش موجوداتی که دوستشان داریم مانند مردن برای دومین بار است (د

ادامه مطلب  

amazing - inna(elena alexandra apostoleanu)  

درخواست حذف این مطلب
with you i'm feeling alive با تو احساس می کنم زنده م why you're lookin like that چرا اینجوری نگام می کنی i'm burning like fire دارم مثل آتیش می سوزم ............................................. - عشق چنان کورش کرده بود که نمی توانست ببیند طرف مقابلش با همان شدت دوستش ندارد - تنها چیز به درد بخور تووی ازدواج بیوه شدن است (دختر بخت - ایزابل آلنده )

ادامه مطلب  

آهنگ سریال friends  

درخواست حذف این مطلب
so no one told you life was gonna be this way ( هیچ بهت نگفته بود که زندگیت قراره اینطوری بشه.) your job's a joke.you're broke, you're love life's d.o.a (یه شغل مس ه پیدا کنی و یه پاپاسی پولم تو جیبت نیست.زندگی عشقیتم داغونه.) it's like you're always stuck in second gear ( مثل این میمونه که همیشه تو دنده دو گیر کردی...) when it hasn't been your day,your week, your month,or even your year. (ولی هر وقت که احساس کردی روز یا هفته یا ماه یا سال خوبی نداری... i'll be there for you (من پشت و پناهت خواهم بود.) case you're there for me too (چونکه به وقت نیاز همیشه پشت و پناهم بود

ادامه مطلب  

let god arise  

درخواست حذف این مطلب
let me ask you today, what are you letting arise in your life? in other words, what are you focusing your words, energy and thoughts on? you might say, “oh, joel, it’s just so hard right now. i’ve lost some money.” “my health doesn’t look good.” “somebody walked out on me.” no, you’re focusing on the wrong things. you’re letting defeat, discoura ent and self-pity rise up. why don’t you turn that around and say, “god is still in control. somebody may have walked out on me, but i know god is going to bring me somebody better.” “i may be hurting right now, but i know god is the restorer of my soul.” “i may have lost money in the stock market, but i’m not worried. i know god is my provider. he is supplying all of my needs. he is fighting my battles.” when

ادامه مطلب  

accelerate  

درخواست حذف این مطلب
one thing i’ve learned is that god doesn’t always work on our timetable. in fact, he rarely does. but in a single moment, god can change your life! all throughout scripture, we see examples of how god was working behind the scenes and instantly turned things around for his people. scripture tells us he is the same yesterday, today and forever which means he can instantly turn things around for you, too! you may be going through some difficulty today, but be encouraged because your times are in god’s hands. he wants to accelerate things in your favor. he wants to take you further than you dreamed possible and work in your life in ways beyond what you have ever imagined. let this truth sink down into your heart today. resist discoura ent by speaking his word over your future. keep stan

ادامه مطلب  

your days are written  

درخواست حذف این مطلب
did you know that god has already written out the story of your life? he’s written out plans for your good, plans to prosper you, plans for peace. that doesn’t mean that you won’t go through negative situations. it means that god will use everything you go through to move you forward toward that good plan. when things happen that we don’t understand, it’s easy to think, “why did this happen? why did this friend betray me? why did this company lay me off? why didn’t i get that promotion?” you can’t let the things you don’t understand keep you stuck on the same page in the story of your life. you have to decide to turn the page so that you can see the victory waiting for you in the next chapter. if you are facing a difficulty today, know that god’s plan is to turn it ar

ادامه مطلب  

as you have declared  

درخواست حذف این مطلب
scripture tells us that there is creative power in the words we declare. in the same way that god created the world with his words in genesis 1, we “create” our own world with our words. we can create an atmosphere of peace, joy, power and love with our words, or we can create an atmosphere of strife, confusion and defeat. today, i encourage you to use your words to open the door for god to move by declaring his word over your life. declare that his strength is at work in you. declare that no weapon formed against you is going to prosper. as you declare god’s word over your life, you’ll see it come to p . you’ll feel his strength, joy and victory rising up inside of you so that you can embrace the life of blessing he has prepared for you.

ادامه مطلب  

make your way prosperous  

درخواست حذف این مطلب
god is a good god, and he has good things in store for you! he has given you the power and the plan to experience life, health, peace and blessing in every area of your life. when we live in obedience to his word, when we put him first in every area, scripture promises that our way will be prosperous, and we will experience success. notice how the promise in today’s verse starts. it says do not let his word depart from your mouth. when we declare his word, it empowers us to obey his word, and then we will see the success he promises. today, make declaring his word a priority. set aside time each day to speak his promises over your life. as you do, you are setting his blessing into motion, and you will find success in all you do.

ادامه مطلب  

متن و ترجمه آهنگ the heart wants what it wants  

درخواست حذف این مطلب
you got me sippin' on something تو باعث شده من روی یک چیزی متوقف شم i can't compare to nothing من نمیتونم به هیچ چیزی اهمیت بدم i've ever known, i'm hoping من همیشه میدونستم ، دارم ارزو میکنم that after this fever i'll survive تا از این تَب خلاص شم i know i'm acting a bit crazy میدونم دارم یه ذره دیوونه بازی درمیارم strung out, a little bit hazy یه ذره احساس مبهمی دارم hand over heart, i'm praying دستم روی قلبمه ، دعا میکنم that i'm gonna make it out alive که بتونم زنده از این بیرون بیام ( بگذرونمش) the bed's getting cold and you're not here تخت داره سرد و میشه و تو این

ادامه مطلب  

رفیق های واقعی  

درخواست حذف این مطلب
هر آدمی تو زندگیش روز هایی رو تجربه می کنه که واقعا به کمک نیاز داره خیلیا می تونن کمک کنن اما حتی اگه ازشون خواهش کنی هم انجامش نمیدن . بعضیا هم شاید ازشون نخوای اما خودشون کمکت کنن خلاصه همین دیگه روز های سخت رفیق های واقعیت رو معلوم می کنه .. یادت باشه پا رفیق باشی تا ریگی به کفشت نباشه

ادامه مطلب  

بزرگترین  

درخواست حذف این مطلب
uh-oh, running out of breath, but iنفسم داره تموم میشه اماoh, i, i got staminaمن استقامت دارمuh-oh, running now, i close my eyesدارم میدوم. چشمامو میبندمwell, oh, i got staminaخب من استقامت دارمand uh-oh, i see another mountain to climbیک کوه دیگه میبینم که باید ازش بالا برمbut i, i, i got staminaاما من استقامت دارمuh-oh, i need another love, be mineمیخوام یه عشق دیگه از آن خودم کنمcause i, i, i got staminaچونکه من استقامت دارم don't give up, i won't give upتسلیم نشو،منم تسلیم نمیشمdon't give up, no no noتسلیم نشو.نه.نه.نهdon't give up, i won't give upتسلیم نشو.تسلیم نمیشمdon't gi

ادامه مطلب  

the life of the warrior  

درخواست حذف این مطلب
autumnninteen ninety fiveit's the longest time that i stay calm at one place.there's so much here that i would never understand.i have never be a philosophy fan and what i seen in the behavior of this land is lead me the question of god's purposebut there is something deep spiritual in this home something that  fear me that i might be to break iti do know what is here that make me want to protect itsomething that i didn't have in many years and also afraid that i don't have enough courage for it.i cannot but be aware of my lack of power.life is in every breathever choice that i makeand every choice that didn't makethe life of the warriorthat i want to be

ادامه مطلب  

million years ago  

درخواست حذف این مطلب
i only wanted to have funlearning to fly learning runi let my heart decide the waywhen i was youngdeep down i must have always knownthat this would be in inevitableto earn my strives after the payand bare my souli know i'm not the only onewho regrets the things i've donesometimes i just feel its onlywho can stand in reflection that they seei wish i could live a little morelook up to the sky not just the floori feel like my life is flashing backand all i can do is watch and cryi miss the airi miss my freindsi miss my motheri missed it whenlife was a party to be thrownbut that was a million years agowhen i walk around all of the streetswhere i grew up and find my feetthey can't look me in the eyethis like they scared of mei tried a thing, things to saylike a joke or a memorybut they don't re

ادامه مطلب  

آهِ هنگ نه، ضربان امید و شادی منه :دی  

درخواست حذف این مطلب
the morning sun or the moonless night, i see the god inside them and i feel alright. [we’re living the life, man. that’s right, come on. you’re ready, sing it!] oh lord, everything on the earth has inside. hey, i can feel my heart beat, waving like the ocean. we live [we live] in the circle of life. [where would i go? what would i do? what would i be without the ? to live in a silent world? nah, i refuse it. the truth is, i’m clueless without the beat to motivate my soul, (slipping around) and lose control. driven to find the path to isfaction, filled with p ion, lord, i’m asking for a direction. i’m caught up and i’m lost all up in its beauty. a world filled with for you and me!] every day i sing, the brotherhood of man, how grateful it is we’re still alive. i can feel my

ادامه مطلب  

quotation  

درخواست حذف این مطلب
shakespeare said : ش ... پیر گفت i always feel happy, you know why?من همیشه خوشحالم، می دانید چرا؟ because i don't expect anything from anyone,برای اینکه از هیچ ... برای چیزی انتظاری ندارم، expectations always hurt .. life is short .. so love your life ..انتظارات همیشه صدمه زننده هستند .. زند ... کوتاه است ..پس به زند ... ات عشق بورز .. be happy .. and keep smiling .. just live for yourself and ..خوشحال باش .. و لبخند بزن .. فقط برای خودت زند ... کن و .. before you speak » listenقبل از اینکه صحبت کنی » گوش کن before you write » thinkقبل از اینکه بنویسی » فکر کن before you spend » earnقب

ادامه مطلب  

because of you  

درخواست حذف این مطلب
because you picked me up when i struggled to get throughbecause you healed my heart when it was thrown and shatteredbecause you gave me hope when it seemed so out of reachbecause you filled me with peace when chaos flowed through my veinsbecause you showed me the light when there was only darknessbecause you gave me comfort when my voice cried out in painbecause you re ... ured me when the doubts screamed in my headbecause you kept me going when there seemed nowhere to gobecause you sustained me with strength when weakness be ... e all i knewbecause you ... e and stayed when everyone else turned around and leftbecause you gave me a purpose when life seemed so pointlessbecause you restored my happiness when life seemed to snatch it awaybecause you filled this emptiness when the void echoed

ادامه مطلب  

... آهنگ جدید celine dion به نام i'm alive  

درخواست حذف این مطلب
... آهنگ جدید celine dion به نام i'm alive ... آهنگ i'm alive از celine dion دریافت آهنگ بسیار زیبا و دلنشین خواننده عزیز celine dion با نام i'm alive مشاهده و دریافت موسیقی شنیدنی از celine dion به نام i'm alive در جعبه ... ... new and amazing ... named i'm alive produced by celine dion ... آهنگ جدید celine dion به نام i'm alive ادامه مطلب

ادامه مطلب  

سیــــگار = ban  

درخواست حذف این مطلب
الان که دارم این مطلبو مینویسم 8 روزه که سیگارو ترک ... ، و باید بگم جداً دلم یه نخ سیگار میخاد که گوشه ی زیرسیگاری دودش آروم آروم هوا بره... عزیزی که داری این مطلبو میخونی و از قضا سیگاری هم هستی! ترکش کن، 3 روزه اولش سخته، بعدش بیخیاله بیخیال میشی ;) به اُمید جهانی عاری از دَم و دود...

ادامه مطلب  

mehrbanoo  

درخواست حذف این مطلب
this weblog + its contents + my life + my soul + my heart + all of mine is for a ... called : mehrbanoo ! i live for her not anyone else ! this year i wanna participate in the entrance exam in the english major ! and i"ll continue writing posts on my weblog and publish my products which isnt all published ! and do many thing for mehrbanoo ! actually the main subject of this weblog is mehrbanoo because the main subject of my life is mehrbanoo ! i love typing writing , telling poems and creat many mant posts on my weblog for diary for progress for spending times for improving my type speed and many other reasons ! i love life when there is some one in my life who makes it wonderful ! the reason of my life is mehrbanoo ! i love her very very very very very much ! bye !

ادامه مطلب  

the antlers - uprooted  

درخواست حذف این مطلب
the antlers - uprooted trees are still trees if their roots are not deep even if you remove them branches and limbs are intangible things that's a fact, but it's not been proven i am alive but i am not blinking i can't catch my breath, my ears are still ringing pull up my roots, i am replanted i'm growing back, you can take it for granted i'll abandon my flaws if you call off this song don't cut me down i was reeling with drought, so i moved up and out but i stay in the ground i'm alive, but i am not blinking i can't catch my breath, my ears are still ringing i pull up my roots, but i am replanted i'm growing back, you can take that for granted trees are still trees if their roots are not deep even if you remove them

ادامه مطلب  

شیرین های خیالی  

درخواست حذف این مطلب
می خندم. قهقهه میزنم! آنقدر می خندم که دل درد می ... رم! آنقدر می خندم که اشک از چشمانم سرازیر می شود! چشمانم را باز می کنم. توی اتاقم هستم. خنده هایم کم کم تمام می شوند. نفسی عمیق می کشم. چه شوران ... ز بود بودنت! پ.ن: ...celen dion - i'm alive is playing

ادامه مطلب  

best activity  

درخواست حذف این مطلب
what is the best activity that i can do for raising the quality of my daughter? this is the main question that was existed in my mind in last months. after some thinking i perceive that it depends on the development on my country. if i rephrase it, the life quality of my daughter is bonded to the development of our society in future. this result is based on the social entity of us and it means if i prepare best condition for my daughter (such as best education, best houses, best cars, best nurture and etc.) and the life quality in my country has not raised i have failed in my mission. there isn't any overstating in above parag ... h and i think it's precious to develop our country to make better living for our children. the next question is: what is the best activity to develop our country

ادامه مطلب  

 

درخواست حذف این مطلب
these days i have a good feeling. i think this feeling is based on the process in early months. i believe this ... isfaction is not an event that is made in a second, i think it depends on our behaviors and thoughts in several days and months and years. in other words, this ... isfaction is a payoff of our efforts and it's not a gift that gives to us from heaven. today, i know about my future approach in different fields, i know what i want in business, family relationships, education, skills, etc. this clarification is very good, when we have unclear subjects in our life, our mind is busy with those matters and our time consuming is not efficient. we are in a journey and this journey has not a special target. we go and based on our new perceptions the path will change. this changing is no

ادامه مطلب  

p ... ing through the back alleys of doubt  

درخواست حذف این مطلب
the grief of love is not more than one story, but it is surprising that from everyone i hear it is new. (hafez) in the name of the highest p ... ing through the back alleys of doubt hello, dear reader. hello begins friendship. i see you are living an aimless life. every morning, outside noise and clamor wakes you up while the sun is high up in the sky. oh, it is late again. in a hurry, you wash your face to get, let`s say, fresh. with little food in the mouth, and some gas and oil in the car, you move to work- another day of chore. you wait for the end of tedious working hours ….again returning home, eating, a sort of rest, may be out visiting so-called friends, of course not sincerely, ….back home, eating, going to bed to end up another day, and so are the other days. such is the stor

ادامه مطلب  

woe is me through such back alleys  

درخواست حذف این مطلب
woe is me through such back alley times since puberty, even thinkers ponder over such thoughts: the meanings of life. however, negligence caused by everyday activities and chores does not let us consider them. unfortunately, some end up their lives on horrible back alleys. in some poems, believed to be attributed to khayam, this horror and darkness appears:old mother nature neither availed itself of my birth nor my death added anything to its glory and grandeur. these two ears of mine did not hear from anybody at all what i have come to life and die for?(khayam)if i had a choice about my birth. i would not have come to life, and if it was up to me to go, when would i leave (i would not choose to die). it would have been better if i had not come to live in this ruined monastery.(khayam)many

ادامه مطلب  

601- one step closer  

درخواست حذف این مطلب
you have to forget about it, as if it never existed... it did not. you just made it come to life, to grow, to become bigger than you are. you knew someday it had to come to an end, you knew you would not die. you knew life would go on as it has always done. "it's different, it's superb". it was so, cause  anything alive is superb and different.  then things  cease to be. no more of growth. and that's it.  to grow is to become superb. someday there's none of that.then it bleeds. you are still alive and that's the bitter part. was not it as real to kill? one can never know though.

ادامه مطلب  

life (زندگی) 2017  

درخواست حذف این مطلب
فیلیم داستان یک ایستگاه بین المللی فضایی را روایت می کند که شامل یک تیم فضانوردان است که یت دارند که درباره ی شواهد زندگی می بر روی مریلینک های : کیفیت 180p | کیفیت 270p | کیفیت 360p | کیفیت |

ادامه مطلب  

8dio blendstrument alive percussion takt  

درخواست حذف این مطلب
team magnetrixx | 14 april 2017 | 3.86 gb [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب