ﻫﻤﻪ سخنان خداوند که ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﻛﻠﻤﻪ خلاصه شد  

درخواست حذف این مطلب
ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺁﺩﻡ ﻭﺣﻰ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ سخن ها ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﻛﻠﻤﻪ ﮔﺮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻡ.  ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ(ع) می فرمایند: «ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺁﺩﻡ ﻭﺣﻰ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ سخن ها ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﻛﻠﻤﻪ ﮔﺮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻡ، ﭘﺮﺳﻴﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ: «ﻳﻜﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮ ﻭ ﻳﻜﻰ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮﺳﺖ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻣﻴﺎﻥ ﺗﻮ ﻭ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﺁﺩﻡ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﺪﺍ ﮔﻔﺖ: «ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ﺁﻧﻜﻪ ﻣﺮ

ادامه مطلب  

مقام معلم  

درخواست حذف این مطلب
ﺷﺨﺼﻰ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺍﻯ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻮﺩ. ﺭﻭﺯﻯ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ (ﻉ) ﺑﻪ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻭﻯ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺁﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺍﻟﺤﻤﺪﻟﻠّﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﺭﺍ ﺁﻣﻮﺧﺖ. ﻭﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻝ ﺑﺮﮔﺸﺖ ,ﺁﻳﻪ ﺭﺍ ﺗﻠﺎﻭﺕ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺷﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﻌﻠﻢ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ (ﻉ) ﻫﺪﺍﻳﺎﻯ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻌﻠﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻯ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮕﻔﺘﻰ ﻋﺪﻩ ﺍﻯ ﺍﺯ

ادامه مطلب  

آیه قرآن  

درخواست حذف این مطلب
وَمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَیْرٌ لِّلَّذِینَ یَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺩﻧﻴﺎ [ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻭ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ] ﺑﺎﺯﻯ ﻭ ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ ﺍﺳﺖ ، ﻭ ﻳﻘﻴﻨﺎ ﺳﺮﺍﻯ ﺁﺧﺮﺕ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻧﺎﻥ ﻛﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﭘﺮﻫﻴﺰﻛﺎﺭﻯ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ، ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ . ﺁﻳﺎ ﻧﻤﻰ ﺍﻧﺪﻳﺸﻴﺪ ؟(انعام32)

ادامه مطلب  

ﺁﮔﺎﻫﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺍﻥ ......ذوالکفل کیست  

درخواست حذف این مطلب
ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻗﻄﺐ ﺍﻟﺪّﻳﻦ ﺭﺍﻭﻧﺪﻯ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﻟﻠّﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺯ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺣﺴﻨﻰ ﺳﻠﺎﻡ ﺍﻟﻠّﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ:ﺭﻭﺯﻯ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﺤﻤّﺪ ﺟﻮﺍﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﻭ ﺳﺆ ﺍﻝ ﻛﺮﺩﻡ: ﺣﻀﺮﺕ ﺫﻭﺍﻟﻜﻔﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ - ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺍﻟﻬﻰ ﺍﺳﺖ - ﻧﺎﻣﺶ ﭼﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ؟ﻭ ﺁﻳﺎ ﺍﻭ ﺍﺯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮﺍﻥ ﻣﺮﺳﻞ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﻧﺎﻣﻪ، ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﻓﺮﻣﻮ

ادامه مطلب  

کشتن حیوانات ممنوع  

درخواست حذف این مطلب
⚠️ ﻛﺸﺘﻦ ۶ ﺣﻴﻮﺍﻥ ممنوع ﺩﺍﻭﺩ ﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﺭﻗﻰ می ﻮﻳﺪ : ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻧﺰﺩ ☀️ ﺍﻣﺎﻡ صادق علیه السلام ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻳﻢ ، ﻧﺎﺎﻩ ﻣﺮﺩﻯ ﻛﻪ ﺮﺳﺘﻮک ﺳﺮ ﺑﺮﻳﺪﻩ ﺍﻯ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺬﺷﺖ . آنگاه ﺍﻣﺎﻡ صادق علیه السلام رفتند و ﺁﻥ پرستوک را ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺶ ﺮﻓﺖ ﻭ ﻓﺮﻣﻮﺩند :☝️ ﻋﺎﻟﻢ ﺷﻤﺎ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺭﺍ به شما ﺩﺍﺩﻩ ﻳﺎ ﻓﻘﻴﻪ ﺷﻤﺎ ؟ ☀️ ﺪﺭﻡ ﺍﺯ ﺟﺪﻡ به من ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ صلی الله علیه و آله ﺍﺯ ﻛ

ادامه مطلب  

اماری سو ک و جالب از حادثه کربلا!  

درخواست حذف این مطلب
**· ﺷﻬﺪﺍﻯ ﺍﻭﻻﺩ ﺍﺑﻰ ﻃﺎﻟﺐ ﻪ ﺩﺭ ﺯﺎﺭﺕ ﻧﺎﺣﻪ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ 17 ﻧﻔﺮﻭﺷﻬﺪﺍﺋ ﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎﻥ ﻧﺎﻣﺪﻩ 13 ﻧﻔﺮ.ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻫﻢﻮﺩ ﺍﺯ ﺑﻨﻰ ﻫﺎﺷﻢ ﺷﻬﺪ ﺷﺪﻧﺪ، ﺟﻤﻌﺎ 33 ﻧﻔﺮ . ﺍﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻦ ﺻﻮﺭﺕﺍﻧﺪ : · ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻦ‏«ﻉ ‏» 1 ﻧﻔﺮ،ﺍﻭﻻﺩ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻦ 3 ﻧﻔﺮ،ﺍﻭﻻﺩ ﻋﻠﻰ ‏«ﻉ ‏» 9 ﻧﻔﺮ،ﺍﻭﻻﺩ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻦ 4 ﻧﻔﺮ،ﺍﻭﻻﺩ ﻋﻘﻞ 12 ﻧﻔﺮ،ﺍﻭﻻﺩ ﺟﻌﻔﺮ 4 ﻧﻔﺮ . ﻏﺮ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻦ ‏«ﻉ‏» ﻭ ﺑﻨﻰ ﻫﺎﺷﻢ،ﺷﻬﺪﺍﻰ ﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﺎﺭﺕ ﻧﺎﺣ

ادامه مطلب  

عواقب شوخی و صحبت بی مورد با نامحرم....  

درخواست حذف این مطلب
**ﻨﺪ ﺣﺪﺚ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﻮﺧ ﻭ ﻔﺘﻮ ﻏﺮ ﺿﺮﻭﺭ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺤﺮﻡ !! ۱ - ﺎﻣﺒﺮ ﺍﺮﻡ ﺻﻠ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ : ﻫﺮ ﺲ ﺑﺎ ﺯﻥ ﻧﺎﻣﺤﺮﻡ ﺩﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ، ﺭﻭﺯ ﻗﺎﻣﺖ ﺩﺭ ﻏﻞ ﻭ ﺯﻧﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺸﺮ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺷﻮﺩ ﻭ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﺩﻫﺪ ﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ ﺑﻔﻨﻨﺪ، ﻭ ﻫﺮ ﺲ ﺑﺎ ﺯﻥ ﻧﺎﻣﺤﺮﻡ ﺷﻮﺧ ﻨﺪ، ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﻠﻤﻪ ﺣﺮﺍﻣ ﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﻫﺰﺍﺭ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ . ۲ - ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ: ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ

ادامه مطلب  

گریه در مرگ فرزند  

درخواست حذف این مطلب
بنام خداآنهایی که گریه بر مرده را حرام و گناه می دانند،  گرچه هدفشان ضدیت با عزاداری برای سیدال ( ع)  است اما برای خودشان اسنادی هم دارند ولی از اسناد دیگر غافل اند. در اینجا داستانی  از طبقات ابن سعد به نقلهای مختلف میآوریم تا اصل و اساس این برداشت اشتباه هم مشخص شود.... ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ ﺍﺯ ﺍﺑﻦ ﺍﺑﻰ ﺣﺴﻴﻦ، ﺍﺯ ﻣﻜﺤﻮﻝ [1] ﻧﻘﻞ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ* ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ (ﺹ) ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮﻑ ﺗﻜﻴﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ، ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍ

ادامه مطلب  

بیعت با پا  

درخواست حذف این مطلب
هرکه گریزد ز اجات شاهبارکش غول بیابان شود ﻮﻥ ﺣﺠﺎﺝ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻜﻪ ﺷﺪ ﻭ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺯﺑﻴﺮ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﺭ ﻛﺸﻴﺪ، ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻴﺶ ﺣﺠﺎﺝ ﺭﻓﺖ ﻭ ﻔﺖ: ﺩﺳﺘﺖ ﺭﺍ ﺑﺪﻩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑﻴﻌﺖ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ: ( (ﻣﻦ ﻣﺎﺕ ﻭ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﻣﺎﺕ ﻣﻴﺘﻪ ﺟﺎﻫﻠﻴﻪ) ): (ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﻤﻴﺮﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺮﺩﻥ ﺍﻭ ﻣﺮﺩﻥ ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﺍﺳﺖ) ﺣﺠﺎﺝ ﺎﻯ ﺧﻮ

ادامه مطلب  

فرار نکنیم  

درخواست حذف این مطلب
، سخنران مراسم عزاداریِ بیت ی، حاج آقا عالی بود. که سخنرانیش واقعا عالی بود... یه مثال خوب زد.گفتن اگه یه نفر بیمار بشه که بیماریش مسری باشه، اطرافیان شاید ازش کناره گیری کنن، اما پزشک و پرستار کنار بیمار می مونند تا درمانش کنند.... می گفت در خانواده هم، همسران طبیب و پرستار همدیگرند، اگر مشکل ایجاد شد، پا پس نمی کشند... می مانند و درمان می کنند... النساء۱۹ ...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن کَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَکْرَهُوا شَیْئً

ادامه مطلب  

ادب تحیت و سلام گفتن  

درخواست حذف این مطلب
دین دقتها و ظرافت هاست، می کوشد برای هر لحظه از زندگی انسانها بهترین گزینه ها را ارئه دهد، برای مطالعه، وج از منزل، شروع کار و فعالیت، غذا خوردن، آب خوردن، است ، وضو گرفتن ، خو دن، معا با دیگران و خلاصه برای همه رفتارها و اعمال ما ذکر و برنامه دارد، که در ادامه به یک ادب از آداب سلام اشاره می کنیم : ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ در حدیثی ﻓﺮﻣﻮﺩند: ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺗﺤﻴﺖ (ﺳﻠﺎﻡ ﻔﺘﻦ ﻭ ﺧﻮﺵ ﺁﻣﺪگویی ) ﺑﺮﺍﻯ ﺷﺨﺼﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﻣﺼﺎﻓﺤﻪ

ادامه مطلب  

دعا در حق دوستان و برادران دینی خود  

درخواست حذف این مطلب
دعا به عنوان یک ابزار و وسیله برای رسیدن به حاجات دنیوی و ا ... وی همیشه سفارش شده و کارساز بوده است. در اخبار و روایات، افرادی به عنوان شاخص ذکر شده که دعایشان در حق دیگران مستجاب است، از جمله این افراد، مومنین هستند که دعایشان پشت سر برادر دینی به اجابت می رسد، ﺣﻀﺮﺕ ﺑﺎﻗﺮ (علیه السلام ) می ﻓﺮﻣایند: ﺩﻋﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﻣﻴﺪ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﺁﻥ ﻣﻰ ﺭﻭﺩ ﻭ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺑﺎﺟﺎﺑﺖ می ﺭﺳﺪ ﺩﻋﺎ پشت سر ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺩﻳﻨﻰ ﺍست (1) نکته مهم این است که این

ادامه مطلب  

کدام آیات قرآن اسم اعظم خدا دارد؟  

درخواست حذف این مطلب
درباره اسم اعظم خدا روایات بسیاری نقل شده است و بسیاری در پی آنند که بدانند این اسم اعظم در کدام سوره ها آمده است. روایت است که ﻋُﻤَﺮ ﺑِﻦِ ﺗﻮﺑﻪ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩِﻕ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟﺴﱠﱠﻠَﺎﻡ  نقل کرده است ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺧﻮﺩ ﻓﺮﻣﻮﺩ: «ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻲ ﺍﺳﻢ ﺍﻋﻈﻢ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﻴﺎﻣﻮﺯﻡ؟ » ﻋﺮﺽ ﻛﺮﺩ: ﺁﺭﻱ. ﻓﺮﻣﻮﺩ: «ﺣﻤﺪ» ، «ﺗﻮﺣﻴﺪ»، «ﺁﻳَﺔ ﺍﻟْﻜُﺮْﺳِﻲ» ﻭ «ﻗﺪﺭ» ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻥ؛ ﺁﻥ ﮔﺎﻩ رو به قبله کن ﻭ ﻫﺮ ﭼ

ادامه مطلب  

تاجر یی و روستانشین مکزیکى  

درخواست حذف این مطلب
یک ﺗﺎﺟﺮ ﺁﻣﺮﺎﻰ ﻧﺰﺩ ﺭﻭﺳﺘﺎیی در ﻣﺰیک ﺍﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻪ ﻗﺎﻖ ﻮ ﻣﺎﻫﺮﻯ ﺍﺯ ﺑﻐﻠﺶ ﺭﺩ ﺷﺪ ﻪ ﺗﻮﺵ ﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻫﻰ ﺑﻮﺩ ! ﺍﺯ ﻣﺰﻰ ﺮﺳﺪ: ﻘﺪﺭ ﻃﻮﻝ ﺸﺪ ﻪ ﺍﻦ ﻨﺪﺗﺎ ﺭﻭ ﺑﺮﻯ؟ ﻣﺰﻰ : ﻣﺪﺕ ﺧﻠﻰ ﻤﻰ ! ﺁﻣﺮﺎﻰ : ﺲ ﺮﺍ ﺑﺸﺘﺮ ﺻﺒﺮ ﻧﺮﺩﻯ ﺗﺎ ﺑﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻰ ﺮﺕ ﺑﺎﺩ؟ ﻣﺰﻰ : ﻮﻥ ﻫﻤﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺮ ﺮﺩﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍﻡ ﺎﻓﻪ ! ﺁﻣﺮﺎﻰ : ﺍﻣﺎ ﺑﻘﻪ ﻭﻗﺘﺖ ﺭﻭ ﺎﺭ ﻣﻨﻰ؟ ﻣﺰﻰ : ﺗﺎ ﺩﺮﻭﻗﺖ ﻣﺨﻮﺍﺑﻢ ! ﻢ ﻣﺎﻫﺮﻯ ﻣﻨﻢ ! ﺑﺎ ﺑﻪﻫﺎﻡ ﺑ

ادامه مطلب  

فقط مهم اینه که جوهرش داشته باشی  

درخواست حذف این مطلب
بسم الله الرحمن الرحیم. ﮐﺴﯽ ﺟﺮﺍﺕ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﺑﺎ ﺷﺎﻩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺳﺮ ﻣﯿﺰ ﺑﺸﯿﻨﻪ ﻏﺬﺍ ﺑﺨﻮﺭﻩ ،ﺍﻣﺎ ﻃﯿﺐ ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺖ ...!؟ﮔﻨﺪﻩ ﻻﺕ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩ.ﺷﺎﻩ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺧﺮﺍﺏ ﺷﻪ ،می گفت:ﻃﯿﺐ ...ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺷﺎﻩ گفت:ﺍﯾﻦ ﺩﻓﻌﻪ ﭘﻮﻝ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﻬﺖ ﻣﯿﺪﻡ ،ﺑﺮﻭ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺭﻭ ﺧﺮﺍﺏ ﮐﻦ ...ﮔﻔﺖ:ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ﻃﺮﻑ ﮐﯿﻪ؟ ﺷﺎﻩ ﮔﻔﺖ:ﻓﻼﻥ ﺟﺎ ...ﺳﯿﺪ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ...ﻃﯿﺐ ﺟﺎ ﺧﻮﺭﺩ !؟ﮔﻔﺖ:ﮐﯽ؟ﮔﻔﺘﯽ ﺳﯿﺪه !؟ﺷﺎﻩ ﮔﻔﺖ: ﺁ

ادامه مطلب  

گردن زن ما کجا بود؟  

درخواست حذف این مطلب
بنام خداعبدالله بن سعد بن سرح برادر شیری عثمان بن عفان بود که مسلمان شد و هجرت کرد . در مدینه هم از کاتبان وحی بود که مرتد شد و به مکه گریخت و بر علیه و مسلمانان تبلیغ می کرد . در روایات علت ارتداد او مواردی ذکر شده که مشابه هم است . جایی روایت شده که عباراتی را از خود اضافه می کرده که نی تواند صحیح باشد ولی انچه درستتر به نظر می رسد اینکه در آیات مربوط به خلقت انسان قبل از اینکه عبارت "احسن الخالقین" را انشاء نماید او بر زبان راند و امر

ادامه مطلب  

شیرین کاری مقداد  

درخواست حذف این مطلب
بنام خداﻫﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﺍﺯ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻣﻐﻴﺮﻩ، ﺍﺯ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻨﺎﻧﻰ، ﺍﺯ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺍﺑﻮ ﻟﻴﻠﻰ، ﺍﺯ ﻣﻘﺪﺍﺩ ﻧﻘﻞ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ* ﻣﻦ ﻭ ﺩﻭ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺭﺳﻴﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻓﺮﻁ ﺧﺴﺘﮕﻰ ﻛﻮﺭ ﻭ ﻛﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻳﻢ. ﺍﺯ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ ﺧﻮﺍﺳﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻣﻴﻬﻤﺎﻥ ﻛﻨﻨﺪ ﻭﻟﻰ ﻛﺴﻰ ﻧﺒﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﺎ ﭘﺬﻳﺮﺍﻳﻰ ﻛﻨﺪ، ﻧﺎﭼﺎﺭ ﭘﻴﺶ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ ﺭﻓﺘﻴﻢ ﻭ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ

ادامه مطلب  

تفسیر کوتاه سوره نور ایات 27 تا 37..  

درخواست حذف این مطلب
**‏(ﺁﻳﻪ 27 ‏)- ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺫﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺸﻮﻳﺪ : ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﺁﺩﺍﺏ ﻣﻌﺎﺷﺮﺕ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭﻫﺎﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺍﺳﻼﻡ ﻛﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻧﺰﺩﻳﻜﻰ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻋﻔﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻰﻮﻳﺪ: ‏«ﺍﻯ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩﻩﺍﻳﺪ! ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻰ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺸﻮﻳﺪ ﺗﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﻴﺮﻳﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺍﻫﻞ ﺁﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻼﻡ ﻛﻨﻴﺪ ‏» ‏« ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺍ

ادامه مطلب  

در حق همه خانواده برتری ها حاجت خواندم و دعا  

درخواست حذف این مطلب
سلام حضرت موسی به خداوند فرمود: چه کنیم دعاهایمان مستجاب شود؟ / ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ متعال ﺑﻪ ﻣﻮسی(ع) ﻓﺮﻣﻮﺩ:ﺑﺎ ﺯﺑﺎنی ﺩﻋﺎ ﻛﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻨﺎﻩ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍی ﺗﺎ ﺩﻋﺎﻳﺖ ﻣﺴﺘﺠﺎﺏ ﺷﻮﺩ! /ﻣﻮسی(ع) ﻋﺮﺽ ﻛﺮﺩ: ﻮﻧﻪ؟ / ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ(ج) ﻓﺮﻣﻮﺩ:ﺑﻪ ﺩﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﺩﻋﺎ ﻛﻨﻨﺪ ﻮﻥ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻧﺎﻥ ﻨﺎﻩ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍی! خواهران و برادران عزیزم سلام، بنده پسری هستم بیست و چند ساله. البته زیر 25 و مجرد. چند وقتی هست که با خانواده برتر آشنا شدم و برای ب آ

ادامه مطلب  

داستان دیگری از گردن زن  

درخواست حذف این مطلب
بنام خدامشروح ماجرایی که در زیر تقدیم می گردد را فقط در ترجمه مغازی واقدی دیدم و در هیچ یک از کتب تاریخی تاریخ طبری ، طبقات ابن سعد ، سیره ابن هشام نیامده است که دلایلی متعددی می تواند داشته باشد از جمله اینکه المغازی وارد جزئیات جنگها شده ولی دیگران خیر . و نیز می تواند به دلیل فشار حکومت وقت یا خود سانسوری مورخین مذکور باشد.بهرحال ...در سال هشتم (ص) حدود 300 نفر از مهاجر و انصار را به فرماندهی ابو عبیده بن جراح را به سوی قبیله از جهینه در کن

ادامه مطلب  

خشونت از نظر دین ...  

درخواست حذف این مطلب
ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺍﺳﻼ ﻡ ﻛﻪ ﺩﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪﻱ ﺍﺳﺖ، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺳﻮﺍﻝ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺧﺸﻢ ﻭ ﻏﻀﺐ ﺭﺍ ﺧﺪﺍﻱ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺧﻮﺍﻫﻲ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺧﺪﺍ ﺑﺎﻳﺴﺘﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺩﻳﻦ ﺧﻮﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﻛﻨﺪ؟ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺧﺸﻢ ﺁﻳﺎ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﺎﺭﺟﻲ؟ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﻼ ﻡ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﺷﺪﻥ، ﺧﺪﺍ ﺍﺳﺖ. ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻲ

ادامه مطلب  

نگاهی به سفر باشکوه به آسمان ها(معراج)!  

درخواست حذف این مطلب
*ﻣﻌﺮﺍﺝ ﺩﺭ ﻧﺎﻩ: ﺭﻭﺷﻨﺎ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺻﺤﻨﻪ ﺘ ﺭﺧﺖ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﻭ ﺗﺎﺭ ﺷﺐ، ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺭﺍ ﻓﺮﺍ ﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ . ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺎﺭ ﻭ ﺗﻼﺵ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ، ﺩﺳﺖ ﺸﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺁﺭﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ . ﺎﻣﺒﺮ ﺍﺳﻼﻡ ﻧﺰ ﻣ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺲ ﺍﺯ ﺍﺩﺍ ﻓﺮﻀﻪ، ﺑﺮﺍ ﺭﻓﻊ ﺧﺴﺘ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﺮ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﺮﺩ . ﻧﺎﻬﺎﻥ ﺻﺪﺍ ﺁﺷﻨﺎ ﺟﺒﺮﺋﻞ ﺍﻣﻦ ﺭﺍ ﺷﻨﺪ : ‏« ﺍ ﻣﺤﻤﺪ ! ﺑﺮﺧﺰ ! ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺴﻔﺮ ﺷﻮ؛ ﺯﺮﺍ ﺳﻔﺮ ﺩﻭﺭ ﻭ ﺩﺭﺍﺯ ﺩﺭ ﺶ ﺩﺍﺭﻢ ‏» . ﺟﺒﺮﺋﻞ ﺍﻣﻦ، ﻣﺮﺐ ﻓﻀﺎ

ادامه مطلب  

✅ مبلغ غدیر باشید  

درخواست حذف این مطلب
✅ مبلغ غدیر باشید ﺭﻭﺯ ﺳﻠﻄﺎﻥ محمدﺧﺪﺍ ﺑﻨﺪﻩ ﺗﺼﻤﻢ گرفت ﻪیکی ازمذاهب ﺗﺸﻊ ﺎ ﺗﺴﻨﻦ ﺭابعنوانﻣﺬﻫﺐ ﺭﺳﻤ ﺸور ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ واعلامﻨد. ﻗﺮﺍﺭ ﺷﺪ ﺍﺯﻋﻠﻤﺎ شیعه ﻭ سنیﺩﻋﻮﺕﻨدﻪ ﺑﺎﻫﻢ ﻣﻨﺎﻇﺮﻩ ﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺩﻭﺴﺖﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻋﻠﻤﺎ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺁﻣﺪﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻋﻠﻤﺎ ﺷﻌﻪ ﻪ ﺁﻥ ﻋﺎﻟﻢ ﺷﻌﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠ ‏( ﺭﻩ ‏) ﺑﻮﺩ..ﺳﻠﻄﺎﻥ محمدﺧﺪﺍ ﺑﻨﺪﻩ ﺭﻭ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﻋﻠﻤﺎ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺩﻭﺭ ﺗﺎ ﺩﻭﺭ ﻣﺠﻠﺲﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﻋﻼ

ادامه مطلب  

موعظه ای قرآنی  

درخواست حذف این مطلب
ﻋﺎﺭﻓﻰ ﻮﻳﺪ: ﺷﻴﻄﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ تو یعنی آدم و حوا ﺳﻮﻨﺪ ﻳﺎﺩ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻧﺎﺻﺢ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ، وصف حالشان را شنیدی که با آنها چه کرد: (ﻗﺎﺳَﻤَﻬُﻤﺎ ﺍِﻧﻰ ﻟَﻜُﻤﺎ ﻟَﻤِﻦَ ﺍﻟﻨﺎﺻِﺤﻴﻦَ)، اکنون ﻛﻪ ﺑﻪ ﻤﺮﺍه ﺗﻮ ﺳﻮﻨﺪ ﺧﻮﺭﺩه است ببین چه کارت خواهد کرد. (ﻗﺎﻝَ ﻓَﺒِﻌِﺰﺗِﻚَ ﻟﺎَُﻏﻮِﻳَﻨﻬُﻢ ﺍَﺟﻤَﻌﻴﻦَ)

ادامه مطلب  

ﯾﮏ ﻭﻗﺖ ﻫﺎﯾﻰ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﯿﺨﯿﺎﻟﻰ ﺑﺰﻧﻰ!!!  

درخواست حذف این مطلب
ﯾﮏ ﻭﻗﺖ ﻫﺎﯾﻰ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﯿﺨﯿﺎﻟﻰ ﺑﺰﻧﻰ!!! ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ ﺗﻤﺎﻡ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ... ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﺎﺭ ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﺸﻮﺩ... ﻭﻟﻰ ﻧﺸﺪ!ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﮐﺐ ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺧﻮﺭﺩﻯ!ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻭﺍﺭﺩ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﺷﺪ ﻭ ﻓﺮﺩﺍ ﺭﻓﺖ!ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ ﺗﻼﺵ ﻫﺎﻯ ﺑﻰ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﺕ...ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻫﺎﻯ ﺑﻰ ﺛﻤﺮﺕ!ﻭﻗﺘﻰ ﮐﺴﻰ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﻧﮑﻦ...ﻭﻗﺘﻰ ﮐﺴﻰ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻭﻗﺖ ﻧﺪ

ادامه مطلب  

فضائل حضرت عباس علیهم السلام  

درخواست حذف این مطلب
بسم الله الرحمن الرحیم فضائل حضرت عباس علیه السلام ﺩﺭ ﺍﻳﺎﻡ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻋﻠﺎﻣﻪ ﺍﻣﻴﻨﻰ (ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ) ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺘﺎﺏ ﺷﺮﻳﻒ ﺍﻟﻐﺪﻳﺮ ﻓﺮﺩﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻋﻴﺎﺩﺕ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻝ ﻣﻮﻗﺖ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻴ ﺷﻤﻴﺮﺍﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺭﻓﺖ ؛ ﻭ ﻋﻠﺎﻣﻪ ﺳﺨﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻭ ﺑﻪ ﺸﺖ ﺧﻮﺍﺑﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩ ، ﺁﻥ ﻓﺮﺩ ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ ﻔﺖ: ﺁﻗﺎ ﻣﺜﻠﺎً ﺍﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺎﺱ (ﻉ) ﻋﻠﺎﻗﻪ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻛﺠﺎﻯ ﺍﻳﻤ

ادامه مطلب  

قسمت اول  

درخواست حذف این مطلب
قسمت اول فهرستی از اسامی انی که در واقعه ی عاشورا نقش آفرینی کرده و در قتل فرزند نوه ی ر سول الله (ص) دخیل بودند به همراه درج سرانجام و چگونگی مرگ آن ملعونین که من الازل والی الابد مورد لعن و نفرین پیروان و محبین رسول الله (ص) و خلفای راستینش واقع هستند .   نام:شمر ﺑﻦ ﺫﯼﺍﻟﺠﻮﺷﻦ نقش وی درکربلا : ﻧﻘﺶﺁﻓﺮﯾﻦ ﺍﺻﻠﯽ ﺟﻨﺎﯾﺎﺕ ﮐﺮﺑﻼ ﺻﺪﻭﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﯾﻮﺭﺵ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﯿﻦ ‏(ﻉ ‏) ﻭ ﯾﺎﺭﺍﻧﺶ . سرانجام وچگونگی مرگ : ﺩﺳﺘﮕﯿ

ادامه مطلب  

ملکوت  

درخواست حذف این مطلب
از جابر گوید از ... پنجم پرسیدم از قول خدا عز و جل «و همچنین نمودیم بابراهیم ملکوت آسمانها و زمین را، 75- الانعام» گوید سرم بزیر بود و ... دستش را بالا کرد و فرمود: سرت را بالا کن، سرم را بالا ... و دیدم سقف شکافت تا دیده ام بنوری افتاد که چشمم خیره شد، سپس فرمود: ابراهیم ملکوت آسمانها را چنین دید، فرمود: سر فرو کن، فرو ... سپس فرمود: سر برآور برآوردم و سقف برجا بود، گفت: سپس دستم را گرفت و برخاست و مرا از خانه ای که در آن بودیم بدر آورد و بخانه دیگر برد و

ادامه مطلب  

چه ی بهتر است؟  

درخواست حذف این مطلب
شخصی از صادق (علیه السلام ) پرسید: بین دو حاکم در ت ، چه کنم؟ فرمود: عادل، صادق، فقیه و با تقوا را انتخاب کن.گفت: اگر به تشخیص نرسیدم؟ فرمود: ببین افراد متدین به کدام متمایلند او را انتخاب کنگفت اگر نفهمیدم؟حضرت فرمود: بنگر مخالفان آیین ما کدام را بیشتر می پسندند او را کنار بگذار و ببین کدام بیشتر خشمگینشان می کند او را برگزیناصول کافی جلد1، ص 68

ادامه مطلب  

کفر و دین!  

درخواست حذف این مطلب
آورده اند ﺯﻧ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺳﺎﺭﻩ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺲ ﺍﺯﺟﻨ ﺑﺪﺭ ﺍﺯ ﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻨﻪ ﺁﻣﺪ ﻭ ﻧﺰﺩ ﺎﻣﺒﺮ ﺍﺮﻡ ﺭﻓﺖ! ﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍ؟ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻭ ﺑﺮﺍ ﻗﺒﻮﻝ ﺩﻦ ﺍﺳﻼﻡ ﺑﻪ ﻣﺪﻨﻪ ﺁﻣﺪﻩ ﺍ؟ ﻧﻪ ﺲ ﺑﺮﺍ ﻪ ﺁﻣﺪﻩ ﺍ؟ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺍ ﻣﺎ ﻨﺎﻩ ﻭ ﺸﺘﺒﺎﻥ ﺑﻮﺩﺪ، ﺍﻨﻮﻥ ﻣﻦ ﺸﺘﺒﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺨﺘ ﻧﺎﺯﻣﻨﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ، ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻡ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻤ ﻨﺪ ﻭ ﺟﺎﻣﻪ ﻭﻣﺮﺐ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﺪ! ﺗﻮ ﻪ ﺁﻭﺍﺯﻩ ﺧﻮﺍﻥ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ

ادامه مطلب  

ماس دعا یعنی چه؟  

درخواست حذف این مطلب
ماس دعا یعنی چه؟ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮسی ﻓﺮﻣﻮﺩ : ﺑﺎ ﺯﺑﺎنی ﺩﻋﺎ ﻛﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﮔﻨﺎﻩ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍی ﺗﺎ ﺩﻋﺎﻳﺖ ﻣﺴﺘﺠﺎﺏ ﺷﻮﺩ ! ﻣﻮسی ﻋﺮﺽ ﻛﺮﺩ : ﭼﮕﻮﻧﻪ؟ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮﺩ : ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﮕﻮ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﺩﻋﺎﻛﻨﻨﺪ ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻧﺎﻥ ﮔﻨﺎﻩ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍی !! (( و این است فلسفه ی ماس دعا)) " در این روز ها و شب ها نگاهم ﺑﻪ ﺩﻋﺎﯾﺘﺎﻥ است..." ماس دعا

ادامه مطلب  

سکوت  

درخواست حذف این مطلب
در روایات برای سکوت فضیلت بسیار شمرده شده و افراد بدان ترغیب گشته‏ اند از جمله:حضرت داوود به فرزندش سلیمان علیه السلام فرمود: فرزندم، اگر کلام از نقره باشد، شایسته است سکوت را طلا بدانی.1 ... باقر علیه السلام هم فرمود: شیعیان ما [از بس در تداوم سکوت محافظت دارند، به گمان مردم ]لال هستند.2 ... علی علیه السلام نیز فرمود: هر گاه عقل کامل گردد، سخن کم می‏گردد.3 1- کشف الغمه،ج‏68، ص‏278.2- همان، ص‏285.3- همان، ص‏290.

ادامه مطلب  

پیام تبریک ولادت ... صادق و ... اکرم  

درخواست حذف این مطلب
... صادق(ع) به نقل از سلمان فارسى فرمود: ... اکرم(ص)فرمود: خداوند متعال مرا از درخشندگى نور خودش آفرید نیز ... صادق(ع) فرمود: خداوند متعال خطاب به رسول اکرم(ص)فرمود: «اى محمد! قبل از این که آسمان‏ها، زمین، عرش و دریا راخلق کنم. نور تو و على را آف ... ...». میلاد باسعادت ... اکرم (ص)و ... جعفر صادق (ع)برشما مبارک باد.

ادامه مطلب  

تخم گذاری و تولید مثل در وجود انسان!  

درخواست حذف این مطلب
**ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﻴﺮﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻛﺎﻣﻞ ﻭ ﻫﻢ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺷﻨﺎﺱ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺳﺖ، ﻣﻰ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ : ﺷﻴﻄﺎﻥ ﺭﺍ ﺸﺘﻮﺍﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺮﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺍﻡ ﻫﺎ ﺑﺎﻓﺖ، ﺩﺭ ﺳﻴﻨﻪ ﻫﺎﺷﺎﻥ ﺟﺎﻯ ﺮﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭﺷﺎﻥ ﺮﻭﺭﺵ ﻳﺎﻓﺖ . ﺲ ﺁﻧﻪ ﻣﻰ ﺩﻳﺪﻧﺪ، ﺷﻴﻄﺎﻥ ﺑﺪﻳﺸﺎﻥ ﻣﻰ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺁﻧﻪ ﻣﻰ ﻔﺘﻨﺪ ﺳﺨﻦ ﺍﻭ ﺑﻮﺩ . *ﺷﻴﻄﺎﻥ ﺍﻭﻝ ﻓﺮﻳﺐ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻛﻢ ﻛﻢ ﻭﺍﺭﺩ ﺣﺮﻡ ﺩﻝ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ . ﺎﻫ

ادامه مطلب  

سخن ... ها در مورد ...  

درخواست حذف این مطلب
... علی (ع) فرمود : هر ... ... صبح را به جماعت بخواند ... ش به پایه ... ابرار و نیکان می رسد تو در آن روز در گروه متقیان محسوب می شود از ... محمد باقر (ع) پرسیده شد آیا ... جماعت واجب است؟فرمود : ... واجب است و جماعت واجب نیست ولی سنت است و هر ... از روی اعراض و رویگردانی آن را ترک کند بدون این که عذر و علتی داشته باشد ... ی برای او نیست سول خدا (ص) فرمود هر ... ... را به جماعت بخواند امید خیر و نیکی به او می رود و گواهی او پذیرفته می شود ... صادق (ع) می فرماید : ... جماعت بر ... ف

ادامه مطلب  

عدم امکان سازش ما با و هم پیمانانش  

درخواست حذف این مطلب
به نام آنکه خنده آفریده به بد خلقی خط بطلان کشیده از عنوان پستم تعجب نکنید . این رو من نمیگم خود قرآن به صراحت تمام در آیه 120سوره بقره بیان می کند. ای کاش مسئولین ما درس بگیرند .... بسم الله الرحمن الرحیم وَلَن تَرْضَىٰ عَنکَ الْیَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِی جَاءَکَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَکَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِیٍّ وَلَا نَص

ادامه مطلب  

شاخص های دوستی(حکایت خوبان)  

درخواست حذف این مطلب
شاخص های دوستی(حکایت خوبان) گرامی (ص) فرمود: سه چیز دوستی را یکرنگ می سازد: 1- هدیه عیب های یکدیگر 2- پاسداری در غیاب (بدگویی ن ) 3- و یاری رساندن در سختی و گرفتاری.(1) صادق(ع) فرمود: سزاوار نیست که مسلمان با بدکار و احمق و دروغگو رفاقت کند.(2) حسین(ع) فرمود: ی که تو را دوست دارد، از تو انتقاد می کند و ی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید می کند. (3) علی (ع) فرمود: هر در انتخاب برادران (دوستان خود) آزمون و امتحان را مقدم ندارد (و سلامت دوستی را احراز نکند) ف

ادامه مطلب