در پیوند به زبان پارسی  

درخواست حذف این مطلب
فارسی گرایی ما مانع به بهشت رفتن ی، گروهی یا جماعتی نمی شود و مانع رشد زبانی نیز. اگر ما فارسی گرایی می کنیم، دلیل اش این نیست که سد راه اجرای مناسک عبادی، دینی-مذهبی انی یا جماعتی شویم. با دریغ باید گفت که در کشور ما گونه های گونه گون حساسیت ، حسادت و تعصب وجود دارد. حساسیت ها، حسادت ها و تعصب های زبانی، فردی، قو می، مذهبی و حساسیت، تعصب و حسادت به عشق و ارزش های والای انسانی و بشری. مخاطبان ورجاوند! ما در یک جغرافیای فرهنگی-زبانی قرار داریم و د

ادامه مطلب  

الهام اصغری  

درخواست حذف این مطلب
اگر قطره براتون  امیده      من براتون دریارو آرزو دارمالهام اصغری اول مرداد ۱۳۹۶،  بانوی دریا، الهام سادات اصغری،  موفق به  ش تن  رکورد جهانی شنا با دستان بسته به مدت بیش از ۳ساعت در سواحل بوشهر و در آب های آزاد شد. الهام اصغریمنبعع از خبرآنلاین الهام اصغری، شناگر ایرانی است که در سن ۲۶ سالگی با طی ۱۲ کیلومتری منطقه مرزگاه تا چيلک  دریای خزر در مدت ۵ ساعت رکورد جدیدی در رشته آبهای آزاد ثبت کرد و عنوان ر

ادامه مطلب