جوک جدید 7  

درخواست حذف این مطلب
‏حوله کلاهدارم رو پوشیدم،منتظر بودم تا رابط ام توی سوییس زنگ بزنه وخبر سالم رسیدن بار خاویار رو بم بده که مادرم گفت پاشو ا رو ببر دم در. میگه 69 یعنی چی ؟ یعنی هر عملی دارای ع العملیست برابر و در خلاف جهت آن وضع طوری شده به بچه میگی برو دختر کوچولو جلو خونه تون بازی کن. میگه من پسرم. باباش از اونور میاد دستشو میگیره میره، بعد میفهمی مامانش بوده ‏شعر نو گفتن انقد شوخی دستی شده که بیا منم گفتم .. منت چای را عزوجل که نوشیدنش موجب قربتست و بشکر اندرش

ادامه مطلب