پرسشنامه نگرش به خدمات مشاوره ,  

درخواست حذف این مطلب
پرسشنامه نگرش به خدمات مشاوره پرسشنامه نگرش به خدمات مشاوره دانشجویی، اين پرسشنامهاز سه مولفه تحصیلی (شامل سوالات 1 تا 8 )، شغلی(شامل سوالات، 9 تا 13) و روانی(شامل سوالات 14 تا 22) تشکیل شده است.پرسشنامه طیف گزینه ها به صورت خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم می باشد. همچنین نمره گذاری سوالات پرسشنامه به صورت مثبت می باشد، یعنی هر چقدر پرسشنامه ...

ادامه مطلب  

پرسشنامه چک لیست ممیزی آموزش به بیمار  

درخواست حذف این مطلب
پرسشنامه چک لیست ممیزی آموزش به بیما رسشنامه چک لیست ممیزی آموزش به بیمار، در قالب فایل word. شامل پرسشنامه آموزش حین پذیرش، پرسشنامه آموزش حین بستری، پرسشنامه آموزش حین ترخیص، می باشد و قابل ارائه در کلیه رشته های شاخه علوم پزشکی و تجربی می باشد.

ادامه مطلب  

... پرسشنامه ارزشها  

درخواست حذف این مطلب
... پرسشنامه ارزشها عنوان: ... پرسشنامه ارزشهافرمت: pdfتعداد صفحات: 9 صفحهدر اين پرسشنامه 12 زوج عبارت عرضه شده است ضمن اينکه شامل بخشهای تفسیر نمرات، تفسیر پرسشنامه و نتیجه ... ری نیز می باشد.

ادامه مطلب  

پرسشنامه شایعه سازمانی  

درخواست حذف این مطلب
پرسشنامه شایعه سازمانی پرسشنامه آماده مدیریت، اين پرسشنامه یک پرسشنامه محقق ساخته است، نمره گذاری: اين پرسشنامه حاوی 20 سوال است، سوالات 4 و 5 به صورت مع نمره گذاری می شود و بقیه سوالات به صورت مثبت نمره گذاری می شوند.

ادامه مطلب  

پرسشنامه ارزی استرس شغلی  

درخواست حذف این مطلب
پرسشنامه ارزی استرس شغلی پرسشنامه استاندارد ارزی خطر استرس شغلی، پرسشنامه استاندارد ارزی خطر استرس شغلی، اين پرسشنامه دارای ۱۵ گویه می باشد و مولفه های مطالبات،کنترل، حمایت مدیران، حمایت همکاران، ارتباطات و نقش را مورد سنجش قرار می دهد. همراه با تشریح و تحلیل کامل ابعاد مختلف پرسشنامه، روش نمره گذاری، روایی و پایایی..

ادامه مطلب  

پرسشنامه شایعه سازمانی  

درخواست حذف این مطلب
پرسشنامه شایعه سازمانی پرسشنامه آماده مدیریت، اين پرسشنامه یک پرسشنامه محقق ساخته است، نمره گذاری: اين پرسشنامه حاوی 20 سوال است، سوالات 4 و 5 به صورت مع نمره گذاری می شود و بقیه سوالات به صورت مثبت نمره گذاری می شوند.

ادامه مطلب  

... پرسشنامه اصلاح عملکرد  

درخواست حذف این مطلب
... پرسشنامه اصلاح عملکرد عنوان: پرسشنامه اصلاح عملکرد دسته: مدیریت- روان شناسیفرمت pdf:تعداد صفحات: 11 صفحهاين فایل شامل پرسشنامه اصلاح عملکرد است که در ان چند سناریو ارائه شده است. همچنین اين فایل شامل بخشهای تفسیر نمرات- تفسیر پرسشنامه و نتیجه ... ری می باشد.

ادامه مطلب  

پرسشنامه سنجش مدیریت ریسک  

درخواست حذف این مطلب
پرسشنامه سنجش مدیریت ریسک پرسشنامه آماده مدیریت، پرسشنامه استاندارد سنجش مدیریت ریسک، اين پرسشنامه لاتین می باشد

ادامه مطلب  

پرسشنامه سنجش مدیریت ریسک  

درخواست حذف این مطلب
پرسشنامه سنجش مدیریت ریسک پرسشنامه آماده مدیریت، پرسشنامه استاندارد سنجش مدیریت ریسک، اين پرسشنامه لاتین می باشد

ادامه مطلب  

پرسشنامه اضطراب امتحان ف ن  

درخواست حذف این مطلب
پرسشنامه اضطراب امتحان ف نبرای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد, مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه, مجموع پرسشنامه اضطراب امتحان ف ن پرسشنامه اضطراب امتحان ف ن پرسشنامه اضطاب امتحان ف ن،ف دارای 23 سؤال است با هدف سنجش ابعاد مختلف اضطراب امتحان. اين پرسنامه دارای روش نمره گذاری، روایی و پایایی نیز می باشد. ... دریافت فایل پرسشنامهاضطرابامتحاناضطراب امتحانف نپرسشنامه اضطراب امتحان

ادامه مطلب  

پرسشنامه تحیق ژی و هیونگ  

درخواست حذف این مطلب
پرسشنامه تحیق ژی و هیونگ پرسشنامه تحیق ژی و هیونگ دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی بازدید ها 2 فرمت فایل docx حجم فایل 92 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 10 فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها پرسشنامه تحیق ژی و هیونگ برای تنظیم پرسشنامه ها دو روش وجود دارد . روش اول انجام مصاحبه های عمیق با صاحب نظران و استفاده کنندگان مورد نظر است . روش دوم مطالعه ادبیات مربوط و استفاده از پرسشنامه های از پیش تعیین شده است . در اين تحقیق روش دوم مورد استفاده قرار

ادامه مطلب  

پرسشنامه سبک مدیریت کلاس ,  

درخواست حذف این مطلب
پرسشنامه سبک مدیریت کلاس پرسشنامه ی سبک مدیریت کلاس ولفگانگ و گلیکمن (پرسشنامه) که توسط عالی و امین یزدی (پرسشنامه) به فارسی برگردانده شده است و دارای 25 سوال استاندارد است. نمره گذاری پرسشنامهدر مقیاس فاصله ای است (هرگز=1 تا اندازه ای =2، معمولا=3 و همیشه=4) در نتیجه نمرات پرسشنامه در طیفی از 25 تا 100 قرار می ... رند. طبق الگوی ولفانگ،..

ادامه مطلب  

... پرسشنامه خ رآمدی و نمره گذاری  

درخواست حذف این مطلب
پرسشنامه خ رآمدی و نمره گذاری پرسشنامه خ رآمدی عمومي شرر پرسشنامه خ رآمدی شرر 17 سوالی نمره گذاری پرسشنامه روایی پرسشنامه پایایی پرسشنامه دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی بازدید ها 1 فرمت فایل docx حجم فایل 443 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 5 فروشنده فایل کد کاربری 7243 تمام فایل ها پرسشنامه خ رآمدی عمومي شرر پرسشنامه خ رآمدی شرر 17 سوالی نمره گذاری پرسشنامه روایی پرسشنامه پایایی پرسشنامه 17 گویه ... پرسشنامه 17 سوالی خ رآمدی عمومي شرر

ادامه مطلب  

پرسشنامه استاندارد ویژگی های شخصیتی  

درخواست حذف این مطلب
پرسشنامه استاندارد ویژگی های شخصیتی پرسشنامه آماده مدیریت، اين پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که حاوی 20 سوال با طیف 5 درجه ای است و ابعاد زیر را مورد سنجش قرار می دهد: با وجدان: 3، 8، 13 و 18 عصبی: 19، 14، 9، 4 برون گرا: 16، 11، 6، 1 سازشکار: 17، 12، 7، 2 پذیرنده تجربه: 20، 15، 10، 5

ادامه مطلب  

... پرسشنامه خشم در ک ن  

درخواست حذف این مطلب
... پرسشنامه خشم در ک ن ... مطمئن فایل ... پرسشنامه خشم در ک ن ... ید اينترنتی پرسشنامه در مورد خشم ک ن ... ید اينترنتی پرسشنامه اخلاق گریگوری با سلام خدمت بازدیدکنندگان محترم فروشگاه فایل و مقاله سوفایلپرسشنامه ای که پیش روی شماست با هدف سنجش میزان خشم و ابعاد آن می باشد.اين پرسشنامه دارای 16سوال استاين پرسشنامه داری3 بعد استشیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: داردروایی و پایایی: داردنوع فایل:word ... مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين روش نمره گذاری و تفس

ادامه مطلب  

پرسشنامه استاندارد هوش اجتماعی  

درخواست حذف این مطلب
پرسشنامه استاندارد هوش اجتماعی پرسشنامه آماده روانشناسی و علوم تربیتی، مقیاس هوش اجتماعی ترومسو[1]: اين پرسشنامه توسط سیلورا ، مارتین یوسن و داهل[2] (2001) تهیه شده است، که سه حوزه هوش اجتماعی یعنی پردازش اطلاعات اجتماعی، مهارت های اجتماعی و آگاهی اجتماعی را می سنجد . اين پرسشنامه از 21 گویه تشکیل شده است. مارتین یوسن و داهل ..

ادامه مطلب  

پرسشنامه سنجش عوامل تاثیرگذار بر نگهداشت و ارتقا برند  

درخواست حذف این مطلب
پرسشنامه سنجش عوامل تاثیرگذار بر نگهداشت و ارتقا برند پرسشنامه آماده مدیریت، پرسشنامه آماده مدیریت، پرسشنامه شناسایی عوامل موثر بر نگهداشت و ارتقا برند و ارائه را ارهایی جهت ارتقا برند در ایران، اين پرسشنامه حاوی 35 سوال استاندارد میباشد.

ادامه مطلب  

پرسشنامه سنجش عوامل تاثیرگذار بر نگهداشت و ارتقا برند  

درخواست حذف این مطلب
پرسشنامه سنجش عوامل تاثیرگذار بر نگهداشت و ارتقا برند پرسشنامه آماده مدیریت، پرسشنامه آماده مدیریت، پرسشنامه شناسایی عوامل موثر بر نگهداشت و ارتقا برند و ارائه را ارهایی جهت ارتقا برند در ایران، اين پرسشنامه حاوی 35 سوال استاندارد میباشد.

ادامه مطلب  

نمونه پرسشنامه رضایتمندی شهروندان از حمل و نقل عمومی (نمونه موردی: شهر مشهد)  

درخواست حذف این مطلب
نمونه پرسشنامه رضایتمندی شهروندان از حمل و نقل عمومي (نمونه موردی: شهر مشهد) ... نمونه پرسشنامه رضایتمندی شهروندان از حمل و نقل عمومي نمونه پرسشنامه رضایتمندی شهروندان از حمل و نقل عمومي (نمونه موردی: شهر مشهد) اين فایل در بر ... رنده ی پرسشنامه رضایتمندی شهروندان از حمل و نقل عمومي (نمونه موردی: شهر مشهد) می باشد که در 19 سوال طراحی شده است. نمونه پرسشنامه رضایتمندی شهروندان از حمل و نقل عمومي (نمونه موردی: شهر مشهد) اين فایل در بر ... رنده ی پرسشنا

ادامه مطلب  

پرسشنامه هوش فرهنگی  

درخواست حذف این مطلب
پرسشنامه هوش فرهنگی پرسشنامه هوش فرهنگی دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی بازدید ها 3 فرمت فایل docx حجم فایل 29 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 7 فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها پرسشنامه هوش فرهنگی پرسشنامه شامل 40 سوال است. درطراحی اين قسمت سعی گردیده است که سوالات پرسشنامه تا حد ممکن قابل فهم باشد. برای طراحی اين بخش ازطیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده گردیده است که یکی از رایج ترین مقیاسهای اندازه گیری به شمار می رود در پایان پرسشنامه یک سوال

ادامه مطلب  

پرسشنامه سنجش موفقیت توسعه محصول جدید  

درخواست حذف این مطلب
پرسشنامه سنجش موفقیت توسعه محصول جدید پرسشنامه آماده مدیریت، پرسشنامه سنجش موفقیت توسعه محصول جدید، اين پرسشنامه حاوی 39 سوال استاندارد میباشد

ادامه مطلب  

پرسشنامه سنجش موفقیت توسعه محصول جدید  

درخواست حذف این مطلب
پرسشنامه سنجش موفقیت توسعه محصول جدید پرسشنامه آماده مدیریت، پرسشنامه سنجش موفقیت توسعه محصول جدید، اين پرسشنامه حاوی 39 سوال استاندارد میباشد

ادامه مطلب  

پرسشنامه رضایت شغلی jdi  

درخواست حذف این مطلب
پرسشنامه رضایت شغلی jdi تهران پرسشنامه رضایت شغلی jdi با فرمت picture toolsدر قالب wordپرسشنامه به تعداد 70 سوال پرسشنامه رضایت شغلی jdi با فرمت picture tools در قالب word پرسشنامه به تعداد  70 سوال ... دریافت فایل پرسشنامه رضایت شغلی پرسشنامه رضایت شغلی jdi پرسشنامه رضایت شغلی پرسشنامه jdi پرسشنامه رشته مدیریت پرسشنامه رایگان رشته مد

ادامه مطلب  

پرسشنامه استرس شغلی الیوت  

درخواست حذف این مطلب
پرسشنامه استرس شغلی الیوت پرسشنامه استاندارد استرس توسط آر. اس. الیوت در سال 1994 طراحی و ساخته شده است که از 20 گویه تشکیل شده است و به منظور سنجش میزان استرس در افراد بکار می رود. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 4 نقطه ای می باشد که برای گزینه های «هرگز»، «بعضی اوقات»، «اغلب» و «همیشه» به ترتیب امتیازات 1، 2، 3 و 4 ...

ادامه مطلب  

پرسشنامه شاخص های توسعه انسانی در کمیته امداد، 31گویه ای  

درخواست حذف این مطلب
#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} پرسشنامه شاخص های توسعه انسانی در کمیته امداد، 31گویه ای پرسشنامه شاخص های توسعه انسانی در کمیته امداد، 31گویه ای اين پرسشنامه محقق ساخته می باشد. ابعاد پرسشنامه: بعد اقتصادی و رفاه مادی و اجتماعی سوالات 1-10 بعد سلامت و بهداشت سوالات 11-20 بعد سطح فرهنگ و دانش و دانایی سوالات 21 تا 31 اين پرسشنا

ادامه مطلب  

پرسشنامه مدیریت دانش شرون لاوسون  

درخواست حذف این مطلب
پرسشنامه مدیریت دانش شرون لاوسونپرسشنامه مدیریت دانش شرون لاوسون,پرسشنامه مدیریت, مدیریت دانش, لاوسون, پرسشنامه آماده مدیریت, پرسشنامه, پرسشنامه ارزی مدیریت دانش پرسشنامه مدیریت دانش شرون لاوسون پرسشنامه مدیریت دانش شرون لاوسونپرسشنامه استاندارد مدیریت دانش شرون لاوسونتعداد گویه ها: 24 سوال با طیف لیکرت پنج درجهابعاد: دانش آفرینی، جذب دانش، سازماندهی دانش، ذخیره دانش، انتشار دانش، بکارگیری دانشپرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی

ادامه مطلب  

پرسشنامه عقاید وسوسه انگیز (cbq)  

درخواست حذف این مطلب
پرسشنامه عقاید وسوسه انگیز (cbq) با وجود پیشرفت هایی که در درمان اعتیاد انجام گرفته،بازگشت دوره های سنگین و غیر قابل کنترل مصرف، همچنان به عنوان یک مشکل رایج باقی است (ویتکویتز و مارلات، 2004). فهم پدیده «بازگشت» و پیشگیری از آن بزرگترین چالشی است که متخصصان درمان اعتیاد با آن مواجهند (گرانت و همکاران، 2006). اين پرسشنامه توسط رایت و بک (1993) ساخته شده، دارای 20 ماده است . اين آزمون یک مقیاس خودسنجی است که هدف آن سنجش میزان وسوسه برای مصرف است (بک، 1993).

ادامه مطلب  

پرسشنامه رضایت ... شویی انریچ فرم کوتاه (enrich-47)  

درخواست حذف این مطلب
پرسشنامه رضایت ... شویی انریچ فرم کوتاه (enrich-47)پرسشنامه رضایت ... شویی انریچ فرم کوتاه (enrich 47) ,پرسشنامه رضایت ... شویی انریچ, ... ,رایگان, ... پرسشنامه رضایت ... شویی انریچ,پرسشنامه رضا پرسشنامه رضایت ... شویی انریچ فرم کوتاه (enrich-47) پرسشنامه رضایت ... شویی انریچ فرم کوتاه (enrich-47) معرفی پرسشنامه رضایت ... شویی انریچ فرم کوتاه (enrich-47) نمره گذاری پرسشنامه رضایت ... شویی انریچ فرم کوتاه (enrich-47) ... ید و ... پرسشنامه رضایت ... شویی انریچ فرم کوتاه (enrich-47)پکیج کامل برای

ادامه مطلب  

پرسشنامه عوامل مؤثر در گرایش به اعتیاد  

درخواست حذف این مطلب
پرسشنامه عوامل مؤثر در گرایش به اعتیاد اعتیاد را به عادت ، خو گرفتن، و خود را وقف عادتی نکوهیده معنا کرده اند; به عبارت دیگر تسلیم به ماده مخدّر که از نظر جسمی و یا اجتماعی زیان آور شمرده می شود، اعتیاد نام دارد. در سال ۱۹۵۰ سازمان ملل متحد تعریف زیر را برای اعتیاد به ارائه کرد: «اعتیاد به مواد مخدّر عبارت است از مسمومیت تدریجی یا حادی که به علت استعمال مداوم یک دارو اعم از طبیعی یا ترکیبی ایجاد می شود و به حال شخص و اجتماع زیان آور است». برای گ

ادامه مطلب  

... پرسشنامه چک لیست ممیزی آموزش به بیمار(پرسشنامه حین پذیرش،حین بستری،حین ترخیص) می باشد  

درخواست حذف این مطلب
... پرسشنامه چک لیست ممیزی آموزش به بیمار(پرسشنامه حین پذیرش،حین بستری،حین ترخیص) می باشد دسته: پزشکی بازدید: 3 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 17 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1  پرسشنامه چک لیست ممیزی آموزش به بیمار(پرسشنامه حین پذیرش،حین بستری،حین ترخیص) در قالب ورد می باشد و شامل پرسشنامه آموزش حین پذیرش پرسشنامه آموزش حین بستری پرسشنامه آموزش حین ترخیص می باشد و قابل ارائه در کلیه رشته های شاخه علوم پزشکی و تجربی می باشد. قیمت : 3,000 تومان بلافاص

ادامه مطلب  

پرسشنامه ش ت های شناختی شغلی  

درخواست حذف این مطلب
پرسشنامه ش ت های شناختی شغلی بررسی حوادث نشان می دهد که وقوع بیش از 90 درصد حوادث صنعتی به خطاهای انسانی مربوط است. خطاهای شناختی، خطا هایی با پایه شناختی هستند که در طی انجام وظیفه ای که فرد معمولا قادر است آن را بدون خطا انجام دهد. اين خطاها در حوزه های مختلف شناختی از قبیل حافظه، توجه و عمل رخ می دهند. بنابراين، هدف از اين ابزار اندازه گیری ش ت های شناختی در محیط کار و دارای 30 سوال می باشد. به همراه 1 مقاله رایگان دریافت پرسشنامه ش ت های شناختی

ادامه مطلب  

پرسشنامه امیدواری میلر (mhs) میلر و پاورز (1988)  

درخواست حذف این مطلب
پرسشنامه امیدواری میلر (mhs) میلر و پاورز (1988) پرسشنامه امیدواری میلر (mhs) میلر و پاورز (1988) دسته بندی پرسشنامه بازدید ها 0 فرمت فایل doc حجم فایل 12 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 4 فروشنده فایل کد کاربری 25253 تمام فایل ها پرسشنامه امیدواری میلر (mhs) میلر و پاورز (1988) منابع : *********************************** refference: miller, j. f., & powers, m. j. (1988). development of an instrument to measure hope. nurs res, 37(1), 6-10 پرسشنامه امیدواری میلر (mhs) میلر و پاورز (1988)

ادامه مطلب  

پرسشنامه استعداد اعتیاد (aps) وید و همکاران (1992)  

درخواست حذف این مطلب
پرسشنامه استعداد اعتیاد (aps) وید و همکاران (1992) پرسشنامه استعداد اعتیاد (aps) وید و همکاران (1992) دسته بندی پرسشنامه بازدید ها 0 فرمت فایل doc حجم فایل 11 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 3 فروشنده فایل کد کاربری 25253 تمام فایل ها پرسشنامه استعداد اعتیاد (aps) وید و همکاران (1992) منبع رستمی، رضا؛ نصرتآبادی، مسعود و محمدی، فاطمه (1386). بررسی مقدماتی دقت تشخیصی مقیاس های 2 .aas، aps ، mac-rپژوهشهای روانشناختی دوره 10، شماره 1 و 2. پرسشنامه استعداد اعتیاد (aps) وید و همکاران (19

ادامه مطلب  

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسیریتزر و میشرا  

درخواست حذف این مطلب
پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسیریتزر و میشرا اين پرسشنامه استاندارد حاوی 18 سوال با طیف 5 درجه ای لیکرت جهت سنجش 5 شاخص به ترتیب زیر است: - احساس شایست ... در کار: سوالات 1 تا 4 - خودمختاری: سوالات 5 تا 8 - احساس اعتماد به همکاران: سوالات 9 تا 12 - احساس معنی دار بودن: سوالات 13 تا 15 - موثر بودن در کار: سوالات 16 تا 18 منبع: دارد ... دریافت فایل

ادامه مطلب  

درباره پرسشنامه ها  

درخواست حذف این مطلب
یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای ب داده های تحقیق است. پرسشنامه مجموعه ای از سوال ها (گویه ها) است که پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخ لازم را ارائه می دهد. اين پاسخ، داده مورد نیازپژوهشگر را تشکیل می دهد. سوال های پرسشنامه را نوعی محرک-پاسخ می توان محسوب کرد. از طریق سوال های پرسشنامه می توان دانش، علایق، نگرش و عقاید فرد را مورد ارزی قرار داد، به تجربیات قبلی وی پی برده و به آنچه در حال حاضر انجام می دهد آگاهی یافت. باید توجه داشت که

ادامه مطلب  

پرسشنامه افسردگی-اضطراب-استرس  

درخواست حذف این مطلب
پرسشنامه افسردگی-اضطراب-استرس اين پرسشنامه، یک پرسشنامه تخصصی روانشناسی است که به صورت ا ل xls تهیه شده است. در سربرگ اول پرسشنامه، در سربرگ دوم گزارش نتایج و در سربرگ انتها پردازش داده های انجام می گیرد . با پر اين پرسشنامه هادر سربرگ سوالات خام به صورت خ ر سایر موارد آماده استفاده می شود. تنها باید به راهنمای هر پرسشنامه دقت نمایید. اطلاعات پرونده : فرمت فایل فشرده zip فرمت فایل ا ل xls همین حالا کنید اين یک محصول استثنایی است فقط 5000 تومان کانال

ادامه مطلب  

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری و ون  

درخواست حذف این مطلب
پرسشنامه کیفیت زندگی کاری و ون پرسشنامه کیفیت زندگی کاری و ون دسته بندی پرسشنامه بازدید ها 2 فرمت فایل pdf حجم فایل 60 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 6 فروشنده فایل کد کاربری 7173 تمام فایل ها پرسشنامه کیفیت زندگی کاری و ون همراه با نمره گذاری مقیاس روایی پایایی منبع پرسشنام یفیت زندگی کاریو ون

ادامه مطلب  

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ 1998 (iat)  

درخواست حذف این مطلب
پرسشنامه اعتیاد به اينترنت یانگ 1998 (iat) پرسشنامه اعتیاد به اينترنت یانگ 1998 (iat) دسته بندی پرسشنامه بازدید ها 0 فرمت فایل doc حجم فایل 10 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 2 فروشنده فایل کد کاربری 25253 تمام فایل ها پرسشنامه اعتیاد به اينترنت یانگ 1998 (iat) منابع tonioni f and et al. internet addiction: hours spent online, behaviors and psychological symptoms. gen hosp psychiatry, 2012; 34: 80–87. پرسشنامه اعتیاد به اينترنت یانگ 1998 (iat)

ادامه مطلب  

پرسشنامه ی تشخیصی نقص توجه / بیش فعالی ک ن کانرز (فرم معلم)  

درخواست حذف این مطلب
پرسشنامه ی تشخیصی نقص توجه / بیش فعالی ک ن کانرز (فرم معلم) یکی از ابزارهای رایج در سنجش رفتار ک ن، بر اساس نظام طبقه بندی ابعادی، مقیاس های درجه بندی کانرز است که مشتمل بر پرسشنامه های رفتاری مخصوص ک ن می باشد. اين پرسشنامه ها به سنجش میزان نقص توجه / بیش فعالی اين مقیاس یکی از شناخته شده ترین مقیاس های مشکلات رفتاری ک ن است و به دلیل داشتن خصوصیات مثبت زیاد بیش از 50 سال است که در مطالعات متعدد و در بستر پژوهشی و بالینی مورد توجه استفاده و توجه ق

ادامه مطلب  

2014 allen and ginter code cracked  

درخواست حذف این مطلب
2014 allen and ginter code cracked > http://shorl.com/rimitarustatre 2014 allen and ginter code cracked, bpm studio pro crack for gta 5ed1281650 voltz cracked server list 1.5.2 plants vs zombies 1 crack mueren por papel crack family gz virtual dj 4.2 crack free free cursorfx plus for windows 7 full version serial code for simcity 5 pro structural analysis and design 2.5.21 sp1 keygen for mac serial number for adobe audition 1.5 serial number tracking open erp modules 7 days to die alpha 6 cracked screen lumion 6 crack kick come little children hocus pocus lyrics full version nba 2011 full version free data glitch 2 crack macaroni galaxy tab cracked screen replacement settlers 2 10 anniversary crack ok 2 chainz lyrics crack hunter x hunter tagalog version full episode 1 g force autodesk 201

ادامه مطلب