عاشقانه های بی پایان  

درخواست حذف این مطلب
دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم حسینم دوست دارم همه م دوست دارم نفسم دوست دارم عمرم دوست دارم زندگیم دوست دارم دارو ندارم دوست دارم وجودم دوست دارم قلبم دوست دارم جیگرم دوست دارم یکی یدونم دوست دارم دوردونم دوست دارم سی لپ قرمزی من دوست دارم ذوق و شوق من دوست دارم متحول من دوست دارم عشق اول و آ وهميشگی من دوست دارم صبورم دوست دارم مهربونم دوست دارم قلقلی من دوست دارم نفسم دوست دارم همسرکم دوست دارم عزیزکم دوست دار

ادامه مطلب  

701- چون که منو از دوست داشتنشون غمگین نمیکنن  

درخواست حذف این مطلب
من شما رو دوست ندارم. من نارنگی دوست دارم. راه رفتن زیر بارون و لییتیوم گوش دوست دارم. من شما رو دوست ندارم. برگشتنِ به کتابا بعد از چند روز رها شونو دوست دارم. چای با عطر گل سرخ دوست دارم. خو دن تا ساعتِ ده و بیدار شدن تنهایی رو دوست دارم. من شما رو دوست ندارم. چیزبرگر زغالی دوست دارم. ساعت شنی دوست دارم. من شما رو دوست ندارم. سفر دوست دارم. گریه برای ا رو دوست دارم. خو دن دوست دارم. خو دن و هیچوقت پا نشدن دوست دارم. سگ ها و گربه ها رو دوست دارم. من شما

ادامه مطلب  

هنوزم دوستت دارم عشقم  

درخواست حذف این مطلب
 تو را به جای همه انی که نشناخته ام دوست مي دارمتو را به خاطر عطر نان گرمبرای برفی که آب مي شود دوست مي دارمتو را برای دوست داشتن دوست مي دارمتو را به جای همه انی که دوست نداشته ام دوست مي دارمتو را به خاطر دوست داشتن دوست مي دارمبرای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریختلبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست مي دارمتو را به خاطر خاطره ها دوست مي دارمبرای پشت به آرزوهای محالبه خاطر نابودی توهم و خیال دوست مي دارمتو را برای دوست داشتن دوست مي دارمتو را

ادامه مطلب  

من زخم کاری دوست دارم  

درخواست حذف این مطلب
تو هم خنجر بزن، من زخم کاری دوست دارمشبیه موزه هایم، یادگاری دوست دارمشکوه بیستون هستم که از تکرارها خسته امبیا فرهاد شو، من کنده کاری دوست دارمفقط لج مي کنی من عاشق این کارها هستمگلم من شاعرم ناسازگاری دوست دارمتو دعوت نیستی در خلوتم اما بیا گاهیبیا که ميهمان افتخاری دوست دارمتو مثل بهمنی آرامي و محجوب اما منشبیه منزوی، دیوانه واری دوست دارمتو خود را دوست داری، آینه این را به من گفت وبدان من آنچه را که دوست داری، دوست دارموحید پورداد

ادامه مطلب  

دوستت دارم  

درخواست حذف این مطلب
من تو را دوست دارم. من کنار تو بودن را با تمام بی تفاوتیهایت دوست دارم. من شبهای سکوت و پر از خی را، وسعت نگاهت را، نوازش دستانت را دوست دارم. من تو را تنها بخاطر خودت دوست دارم. اما تو.......... افسوس که هیچگاه نفهميدی که چقدر دوستت دارم......

ادامه مطلب  

دوست دارم  

درخواست حذف این مطلب
دشمنام رو دوست دارم چون در بدترین لحظه ها فقط اونان که مهربونن خواب رو دوست دارم فقط تو اون ح همه اطرافیانم مهربونن مریضی و بیمارستان رو دوست دارم چون پرستار ها مهربون ميشن و در نهایت لحظه مرگ و بعد از مرگ رو دوست دارم چون کل دنیا مهربونن چون خدا مهربون ميشه چون همه اشک ميریزن و شاید چون هوا هم ابریه آقای ربات - دوست دارم.

ادامه مطلب  

تو را دوست دارم......  

درخواست حذف این مطلب
من از عهد آدم تو را دوست دارم از آغاز عالم تو را دوست دارم چه شب ها من و آسمان تا دم صبح سرودیم نم نم، تو را دوست دارم نه خطی، نه خالی! نه خواب و خیالی من ای حس مبهم تو را دوست دارم سلامي صميمي تر از غم ندیدم به اندازه ی غم تو را دوست دارم بیا تا صدا از دل سنگ خیزد بگوییم با هم: تو را دوست دارم جهان یک دهان شد هم آواز با ما تو را دوست دارم، تو را دوست دارم

ادامه مطلب  

دوست می داشتم  

درخواست حذف این مطلب
من دلم را که مي­تپد با تو ـ گرچه گمراه ـ دوست مي­ دارم با تو معدود خنده­هایم را ـ گرچه کوتاه ـ دوست مي­ دارم چشم خود را که دیده بود تو را، دست خود را که چیده بود تو را پای خود را که مدتی شده بود با تو همراه، دوست مي ­دارم هر ی را که دارد از تو نشان، همه را فارغ از زمان و مکان مثل ع عروسی­ات که در آن، شده­ای ماه دوست مي ­دارم غصه را در پیِ رميدن تو، گریه را د سِ ندیدن تو لحظه­ای را که بعد دیدن تو، مي­کشم آه دوست مي ­دارميادم آمد... غزل که مي­گفتم؛ دوست

ادامه مطلب  

تو را برای دوست داشتن دوست می دارم  

درخواست حذف این مطلب
این شعر از پل الووار ترجمه احمد شاملو هستش که الان همسرم برایم ارسال د به احترام ایشون و به خاطر اینکه این شعر رو خیلی دوسش داره در این پست منتشر مي کنم. تو را به جای همه انی که نشناخته ام دوست مي دارم تو را به خاطر عطر نان گرم برای برفی که آب مي شود دوست مي دارم تو را برای دوست داشتن دوست مي دارم تو را به جای همه انی که دوست نداشته ام دوست مي دارم تو را به خاطر دوست داشتن دوست مي دارم برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت لبخندی که محو شد و هیچ گاه نش

ادامه مطلب  

رویا پردازی  

درخواست حذف این مطلب
رویا پردازی دوست دارم..دوست دارم بروم در اعماق خیالم...در انجا تکاپو دارم..دارم پیشرفت مي کنم..دارم پیش مي روم..دارم ميجنگم...دارم سبز مي شوم..دارم جان ميگیرم...دارم ميدرخشم...دارم زیبا مي شوم..دارم دوست داشته مي شوم..آنجا وضعیت سفید من است...هرانچه ميخواهم مي شوم...بال و پر ميگیرم و پیشرفت مي کنم...دوست دارم به ستاره های اسمانی سفر کنم و در انجا قدرتش رادارم....من رویا و خیال را دوست دارم...خسته نمي شوم..هیچوقت و هیچوقت و هیچوقت.....اما رویا از من خسته مي ش

ادامه مطلب  

که حتی شوهرت را دوست دارد  

درخواست حذف این مطلب
تو را با چشم گیرا دوست دارمتو را در دشت و صحرا دوست دارمشبیه عشق ماهی ها به دریاتو را مانند دریا دوست دارمشدم مجنون تو از درد لیلاتو را چون درد لیلا دوست دارمبه من گویند ببینی خواب او رااز این رو خواب و رویا دوست دارمچنان از عشق تو دیوانه گشتمکه حتی شوهرت را دوست داردمحمدصادق رزمي

ادامه مطلب  

شانه هایت را برای گریه ... دوست دارم...  

درخواست حذف این مطلب
سر به روی شانه های مهربانت ميگذارم عقده دل مي گشاید گریه بی اختیارم از غم نا مردمي ها بغض ها در ... دارم شانه هایت را برای گریه ... دوست دارم شانه هایت را برای گریه ... دوست دارم بی تو بودن را برای با تو بودن دوست دارم خالی از خودخواهی من برتر از آلایش تن من تو را بالاتر از تن برتر از من دوست دارم شانه هایت را برای گریه ... دوست دارم بی تو بودن را برای با تو بودن دوست دارم عشق صدها چهره دارد عشق تو آینه داره عشق را در چهره آینه دیدن دوست دارم در خموشی چش

ادامه مطلب  

من یک دخترم  

درخواست حذف این مطلب
من یک دخترم .... بعضی وقتا دلم ميخواد توآسمون پرواز کنم مثل پرنده ها یا قاصدکا . .. دوست دارم شعر بخونم ، زیر بارون خیس بشم دوست دارم موهامو ببافم، انگشتامو لاک بزنم ، دوست دارم تموم روسری های رن ... دنیا را داشته باشم ... دوست دارم شهربازی برم ،پشمک و آبنبات چوبی بخورم ، شیطنت کنم دوست دارم زنده باشم زند ... کنم وصدای خنده هام دنیا راپرکنه

ادامه مطلب  

تو را که از خودم ای دوست,دوست تر دارم  

درخواست حذف این مطلب
به لطف چشم تو تا صبح بال و پر دارم هزار و یک غزل تازه زیر سر دارم زمان سرمه زدن پلک روی هم مگذار که از نگاه تو باید سیاهه بردارم گذشته دوره ی چشم سیاه ميدانم من از زبان غزل های نو خبر دارم ولی نگاه تو تصویر تازه ایست هنوز نميتوانم از آن دیده دست بردارم پر از قصیده پر از مثنوی پر از غزل است که از مشاعره با چشم تو حذر دارم نه مثل خواجه سمرقند در بساط من است نه مثل شیخ برای تو سیم و زر دارم نشسته ام که ببینم تو را در آیینه تو را که از خودم ای دوست,دوست ت

ادامه مطلب  

دوستت دارم  

درخواست حذف این مطلب
دوستت دارمنوری که از درون تو مي درخشدو راهم را روشن مي کندتاریکی ابرهایت را دوست دارمکه در ستایش روشنی مي باریرودخانه هایت راکه به سنگ ریزه و خارهایم سلاممي کننددریایت را دوست دارمکه فقط برای غرق ... من آفریدیو این ساعت ... ج را دوست دارمکه دو روز است خو ... ده است که تو را بیش تر ببینمشمس لنگرودی

ادامه مطلب  

اینگونه تو را دوست دارم ...  

درخواست حذف این مطلب
در آ ین نامه ات از من پرسیده بودیکه چه سان تو را دوست دارم؟عزیزکم، همچون بهارکه آسمان کبود را دوست داردهمچون پروانه ای در دل کویریا زنبوری کوچک در عمق جنگلکه به گل سرخی دل داده استو به آن شهد شیرین اشآری، من اینگونه تو را دوست دارمهمچون برفی بر بلندای کوهیا چشمه ای روان در دل جنگلکه تراوش ماهتاب را دوست داردعزیزکمآنگونه که خودت را دوست داریآنگونه که خودم را دوست دارمهمانگونه دوستت دارم ..." شیرکو بی " [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...

ادامه مطلب  

آهنگ اینقدر تو رو دوست دارم(امین رستمی)  

درخواست حذف این مطلب
بخشی از این آهنگ:اینقدر تو رو دوست دارم که هیچ ی ی رو اینجوری دوست ندارهاینقدر برات ميميرم قد یه دنیا خوبی قد هزارتا ستارهبی تو دلم ميگیره وقتی تنها ميشم کارم انتظارهاینقدر تو رو دوست دارم که هیچ ی ی رو اینجوری دوست ندارهوقتی نگاهم ميکنی قشنگیاتو دوست دارمح معصوم چشات رنگ نگاتو دوست دارموقتی صداتو ميشنوم دلم برات پر ميزنهترس یه روز ندیدنت غم بزرگ قلبمهاینقدر تو رو دوست دارم،اینقدر تو رو دوست دارم[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

دوست دارم  

درخواست حذف این مطلب
دوست دارم که بی خبر باشم( خبری را که مایه رنج استنشنیدین ز سمع اولی تر)دوست دارم که بی هنر باشم( هنری را که مثل یک ترکشجز شکنجه نشد مرا عایدبی هنر بودنست اولی تر)دوست دارم که آه هرچه که هستبار خاطر مرا دگر نشودمشعل پر ز دود آگاهیمایه رنجش بصر نشود

ادامه مطلب  

447_  

درخواست حذف این مطلب
چقدر بده ارزش آدمها رو بر اساس کارکردشون سنجید!پدرم را دوست دارم چون برایم پول مي آورد.مادرم را دوست دارم چون برایم غذا ميپزد و ... فلان رو دوست دارم چون برایم چنین ميکند...اگرهم کاری برایمان  نکرد نه احترامي هست نه دوست داشتنی.

ادامه مطلب  

من من تو رو دوست دارم تو تو اونو دوست داری اون اون منو دوست داره  

درخواست حذف این مطلب
من من تو رو دوست دارم تو تو اونو دوست داری اون اون منو دوست داره ....مگه نه؟ من تو رو دوست دارم خیلی حالا بگو تو چطور تو هم منو دوست داری اره یا نه بگو.. من عاشقتم بیقرارتم بگو تو چطور یادته به من مي گفتی تو م م رازم هستی؟ ميدونم تو اونو دوست داری اون هم منو.....جیکار ميشه کرد تا دنیا دنیاست همينجوری بود تا دنیا...

ادامه مطلب  

تو را من چه دوست دارم  

درخواست حذف این مطلب
#تو_را_من_چه_دوست_دارمتو را دوست دارم!تو را من چه دوست دارمتو که بوی عطر نعناهای تازه نیشابور مي دهداین حریر گیسوان سیاه و سپید زندگیتچه خوب مي شناسم من آواز کبوتران بی قرار دامنت راوقتی فوج به فوج مي آورند خبر باران بهاران را به کوهها... دارمت دوست، ای دوستِ دوستی هایم!رفیق تازگی یاسهاآشنای بوته بوته ستارگان در دور دستهای عاشقینمي دانیچه صميمي هستی برای این «من» بی «تو»دوست دارم تو را،تو که برای قمری های شعرهایممي پاشی هر روز، هزاران هزار م

ادامه مطلب  

دیدن تو را دوست دارم!  

درخواست حذف این مطلب
چه قدر مندیدنت را دوست دارمدر خوابدر غروبدر هميشه ی هر جاهرجایی که...بتوان تو را دیدصدا کردو از انعکاس نامت کیف کرد!چه قدر من دیدن تـو را دوست دارم#تفتی

ادامه مطلب  

من از عهد آدم تو را دوست دارم  

درخواست حذف این مطلب
چقدر مندیدنت را دوست دارمدر خوابدر غروبدر هميشه یِ هرجاهرجایی که بتوان تو را دید ، صدا کرد و از انعکاس نامَت کیف کردچه قدر مندیدنِ تو را دوست دارم !#افشین_صالحی

ادامه مطلب  

ملخ  

درخواست حذف این مطلب
خطر مي کنم و مي گویم دوستت دارم هویج را دوست دارم خیار را هم دوست دارم ماست را هم دوست دارم من دوست دارم دوست داشته باشم خطرهای احتمالی را؛ اینجا همه یا عاشقند و یا معشوق. ای پروانه، بال و پرت را من نسوزانده ام بس کن! این همه آدمِ بیکار داریم؛ توصیه مي کنم ملخ بکُشیم همين.

ادامه مطلب  

دوست دارم!  

درخواست حذف این مطلب
ميخوام یه تحریفی تو چالش 13 دلیل برای ادامه زندگی انجام بدم و بجاش؛چند دلیل بخاطر دوست داشتن خودم بنويسم دوست داشتن خودمون ..چیزی که هممون بهش احتیاج داریم؛ حتی قبل از فکر برای ادامه زندگی و من این روز ها بیشتر احتیاج دارم بهش..آخه احساس بی فایده بودن بدی دارم این روزا 1)خودمو دوست دارم چون ميدونم خدا هم منو دوست داره!واقعا این حس رو دارم...انقد دوستم داره که حتی وقتی دارم یه خطایی مرتکب ميشم به یه نحوی حالمو ميگیره که یعنی اوی بچه.. پاتو درست بذا

ادامه مطلب  

دوست دارم...  

درخواست حذف این مطلب
عشق همين خنده های توست... همين دوستت دارم گفتن هایت... وقتی دیوانه وارفریادميزنی دوست دارم و... ميخندی... بلندتربگو... آنقدربلندکه تمام اهل زمين ... دوست دارم های بلندتت رابشنوند وبدانندمامال هم شدیم... بلندتربگو... تادلم باورکندتمام ارزوهایم رنگ حقیقت به خودگرفته اند... آرزوی دست نیافتنیم.... این روزهاکه دست یافتنی شدی باتمام مجودفریادبزن دوست دااااااارم... تادلم باتمام احساسش ... کند منم دوست داااااارم...

ادامه مطلب  

ستاره96: تو را از دور دوست دارم  

درخواست حذف این مطلب
از دور تو را دوست دارمبی هیچ عطریآغوشیلمسیو یا حتی بوسه ایتنها دوستت دارماز دور...

ادامه مطلب  

واقعا قوی شدم!  

درخواست حذف این مطلب
واقعا قوی شدم! خیلی قوی شدم و خیلی صبورتر خیلی منطقی تر دارم یاد ميگیرم که احساساتم رو کنترل شده ج کنم!! این رو دوست دارم! بچه ها قوی تر شدم!! امشب حسش ! هر روز و شب حسش ميکنم! این قوی شدن رو دوست دارم! الان ميتونم به آسونی آدمها رو ول کنم اگه ببینم بی فایده ان یا ضرر دارن یا هرچی. دارم یاد ميگیرم احساستم رو کنترل شده ج کنم! دارم بزرگ ميشم! دارم قوی ميشم...

ادامه مطلب  

خورشید و باد و باران را دوست دارم  

درخواست حذف این مطلب
مي گویی دوست دارم زیر باران قدم بزنماما وقتی باران مي بارد چتر به دست مي گیریمي گویی افتاب را دوست دارماما زیر نور خورشید به دنبال سایه مي گردیمي گویی باد را دوست دارماما وقتی باد مي وزد پنچره را مي بندیحالا دریاب وحشت مرا وقتی مي گویی : "دوستت دارم" باب مارلی

ادامه مطلب  

... آهنگ جدید حامد رحمانی به نام دوست دارم  

درخواست حذف این مطلب
... آهنگ جدید حامد رحمانی به نام دوست دارم ... آهنگ دوست دارم از حامد رحمانی دریافت آهنگ بسیار زیبا و دلنشین خواننده عزیز حامد رحمانی با نام دوست دارم مشاهده و دریافت موسیقی شنیدنی از حامد رحمانی به نام دوست دارم در جعبه ... ... new and amazing ... named dooset daram produced by hamed rahmani ادامه مطلب

ادامه مطلب  

برای نوشتن  

درخواست حذف این مطلب
یه مدته دوست دارم خیلی بنويسم فقط هم سرم شلوغه هم تعطیلاته :) ولی دلم براتون تنگ شده بچه ها. خیلی تنگ شده. از شما چه پنهون، مخاطبای وبلاگ من گروهی از باظرفیت ترین آدمهای دنیا هستن. همتونو دوست دارم.

ادامه مطلب  

ناتوردشت  

درخواست حذف این مطلب
امروز بعد از چند سال بالا ه ناتوردشت رو پیدا و دارم ميخونم. هرچند موضوعش اون چیزی نیست که من دوست دارم. یعنی آدم ش ت خورده ی بدبختی که اتفاقای بدی براش ميفته که با فرهنگ ما جور نیست. من اصلا از بازیای رمانای بزرگسالان خوشم نمياد. برای همين یه عمره که دارم رمان نوجوان و کودک ميخونم و کارتون نگاه ميکنم به جای . ولی از طرز بیانش خوشم مياد. این نویسنده های مولف رو خیلی دوست دارم و ميستایم. چه جوری ميشه که یه نفر اونقدر کار ميکنه و زحمت ميکشه و تمام زن

ادامه مطلب  

بازم بتاب  

درخواست حذف این مطلب
»ن خودمو دوست دارم، من خودمو دوست دارم. نه برای این که بی نقصم.. که نیستم... نه برای اینکه ایده آلم... که نیستم برای این که من نعمت خدام، برای اینکه خدا منو دوست داره، با تموم کم و کاستی هام، با تموم معایبم، من خودم رو دوست دارم چون برای بهتر شدن تلاش ميکنم... آره من خودم رو دوست دارم، و به خاطر خودم، ميخوام که بهتر بشم. من بهتر ميشم، حتما... امروز یه روز عالیه... آره!

ادامه مطلب  

دوست تر.  

درخواست حذف این مطلب
من شعبان را خیلی دوست دارم...خیلی...چون ماه آقاست...رجب هم ...چون متعلق به حضرت المونین است...ولی ماه مبارک را از شعبان و رجب بیشتر دوست دارم...چون متعلق به خود خداست...ولی هميشه قبل ش از این مي ترسم که مهمان خوبی نباشم آن طور که باید باشم... مي ترسم آداب مهمانی را خوب به جا نیاورم...مي ترسم بلد نباشم...از لحظه اش استفاده نکنم... رمضان را خیلی دوست دارم...چون قدر برای المونین جان مي دهم...جان... و تا فردای ش احساس مي کنم شب شهادت ش قلبم مي خواهد از جا دربیاید...

ادامه مطلب  

دوستت دارم  

درخواست حذف این مطلب
دوستت دارمتو را به عنوان چیزهای تاریکیکه باید دوست داشت ، دوست دارمدر خفا ، بین سایه و روح دوستت دارم به عنوان گیاهی که هرگز نمي شکفداما نور گلها را در خود پنهان کرده استممنونم بابت رایحه ای که در من پنهان استکه از عشق استکه از زمين بلند مي شوددوستت دارمبی آنکه بدانم چگونه ، کی و چراتو را بی شایبه دوست دارمبی هیچ پیچیدگی و غروریچرا که راهی جز این نیست« شاعر : پابلو نرودا »

ادامه مطلب  

حد  

درخواست حذف این مطلب
فقط اینو ميدونم.که دوست دارم خدا بهت ایمان دارم خدا بهت توکل دارم من پشتم به تو گرمه به خود خودت ميدونم هوامو داری لحظه ای به حال خودم واگذارم نميکنی اینایی که دارم ميگم آپدیت یه وبلاگ نیس اینا حرفای خودمه حرفایی که باید بزنم به تو چون فقط تو ميتونی کمکم کنی من توکلم به توست دلم به هیچ جا و هیچ گرم نیست خدایا دارم از خودت ميخام سرشو به خودش گرکم کن تو که ميدونی من بی گناهم به این ميگن علم قاضی پس برنده منم من برنده ام... خدایا دوست دارم

ادامه مطلب  

دایره های متحد المرکز  

درخواست حذف این مطلب
آدمها رو با یک فاصله مشخص خیلی دوست دارم. وما نزدیک بودن/شدن منجر به صميميت بیشتر نميشه. دوست دارم همه چی سرجاش باشه؛من به خواص فاصله کانونی اعتقاد دارم.

ادامه مطلب  

1044 - افکار مثبت!!  

درخواست حذف این مطلب
خیلی دوست دارم بتونم مثل اونایی باشم که دیدشون به همه چی مثبته خیلی دوست دارم بتونم هميشه در حال زندگی کنم و نه در گذشته و نه در آینده خیلی دوست دارم بتونم نیمه پر لیوان رو هم ببینم خیلی دوست دارم بتونم با افکار منفی مبارزه کنم و به ذهنم راهشون ندم خیلی دوست دارم بتونم وقت و فکر و اعصابم رو هزینه چیزای بی ارزش نکنم.. کاش ميتونستم.. ولی نميتونم.. تا حالا نتونستم ... پ.ن ع از برف امروز تهران - فوتو بای اقای همسر

ادامه مطلب  

شونه هایت را برای گریه دوست دارم  

درخواست حذف این مطلب
شونه هایت را برای گریه دوست دارم ** شونه هایت را برای گریه دوست دارم شونه هایت را برای تکیه دادن دوست دارم چشم هایت رابرای آب نوشیدن دوست دارم من لبانت را برای باده نوشیدن دوست دارم ** من مونده ام با – یک دنیا تنهایی من مونده ام با اشک هایه تنهایی من مونده ام با غم هایه شی من مونده ام با یک دنیا رسوایی ** حسن بذرگری(آیین نیشابوری) توضیحات: سرایش95/6/10

ادامه مطلب  

:) :) عرفان و درجات عرفانی شدن  

درخواست حذف این مطلب
بچه ها :) :) :) خبر دارین که من بعد از خو دن با دراز (و نه درازتر) دیگه با ی س ن (به اون درجه از عرفان رسیدم)؟! یعنی بعد از هفت هشت ژانویه من دیگه تن ندادم به س با ی :)))) این حسمو دوست دارم :))) ميخوام فعلا اینجوری بمونم. یه جورایی قوی شدم :)))) حال ميده :)) به نميخوام مثل جدی بشم که ميره ميشینه گوشه اتاقش و خود یی ميکنه. بعدشم عصبی ميشه و ذنیا رو به هم ميریزه. ولی در کل این کنترل مو دوست دارم :))) درازترو هم دوست دارم :))))

ادامه مطلب  

سلام دوستان  

درخواست حذف این مطلب
من اومدم:)ح ون خوبه؟؟ چیکارا ميکنید؟امروز اول اذره.. اذری که با یلدا که من خیلی دوستش دارم تموم ميشهای کاش اذر خوبی باشه برامون... من هميشه دوست دارم روزی قسمتم بشه و یل برام بیارن و دور هم جمع بشیم.. اینقد که یل دوست دارم عیدی دوست ندارماین مدت که نیومدم از غرغرهام راحت بودید... چه خوب که ننوشتم و نذاشتم غصه هام مکتوب بشه... خودمم اینطوری راحت تر بودما ین باری که از خودم نوشتم اصلا کی هست؟مثلا زینب و مرضیه و بهامين نميدونن من چند ماهه سرکار نميرمي

ادامه مطلب  

اگر چه دوست به چیزی نمی د ما را. به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست.  

درخواست حذف این مطلب
ميدونى خیلى دوست دارم ؟! خیلى زیاد ولى نمى تونم بهت بگم ، این حس لعنتى چند ساله ک هست … ولى تو حتى فکرشم نمى کنى . ميدونم ميدونم اگه بهت بگم مثل مچالم مى کنى ميندازى دور براى همين اميدوارم تو ازم بخواى ! تو هم این رنج منو بکشى ، تو منو اندازه اى که دوست دارم دوسم داشته باشى ، تو هم شب روز فکرت مشغول باشه …

ادامه مطلب  

دوست داشتنی پنجشنبه ای  

درخواست حذف این مطلب
سلام روزتون بخیرمن دوست دارم پنجشنبه ها قلبم تند تند بزنهدوست دارم پنجشنبه ها لحظه شماری کنم برای رسیدنشدوست دارم پنجشنبه ها هی زنگ بزنم بگم کجایی... پس کی ميرسی... بگم دلم تمام شد....اونم فقط بخندهميدونم که آقای هم دل تو دلش نیست... اما اون مرد هست... بی قراری نميکنه.. دل دل نميکنه... غر نميزنه... فقط ميخنده... دوست دارم پنجشنبه ها خوشگل تر از هر روز باشمدوست دارم پنجشنبه ها هی تو آینه خودم را نگاه کنمدوست دارم پنجشنبه ها عطر ورساچ بزنمپنجشنبه های بی

ادامه مطلب  

ارب بهت میاد... حسین جان  

درخواست حذف این مطلب
با همه بدیم دیدم عزای تو روآخه ميدونم دل تو سوخته برامهمه عزتم همين پیراهنیه کهبه تنمه مادر تو دوخته برامسر مي دهم آقا براتدوست دارمارب بهت مياددوست دارمبه جون نوکرات دوست دارم

ادامه مطلب  

گفت: دارم می روم و میخواهم بدانی که برمیگردم  

درخواست حذف این مطلب
گفت: دارم مي روم و ميخواهم بدانی که برميگردمو تو را دوست دارم، چون... به ميان حرفش پرید: چیزی نگو. دوست داری چون دوست داری. برای عشق ورزیدن هیچ دلیلی وجود ندارد...!#پائولو_کوئلیو

ادامه مطلب  

منی که خودم رو دوس دارم،تق تق..زدم به تخته :)  

درخواست حذف این مطلب
من به چند دسته تقسیم شدم. مينایی که با "ک" بود،از اون مينا متنفرم.دلم ميخواد تنها گیرش بیارم بعد سرشو بتر م،بریزم تو چرخ گوشت،بدم سگا بخورن گوشتاشو. مينایی که با "الف"بود.فاقد اعتماد به نفس،هميشه مقصر و فیک. این مينا رو دوست دارم از پشت بوم پرت کنم پایین ولی فقط در همين حد. مينایی که با "ميم"بود.خودشیفته،گوه و گاها لوس.این مينا رو دوس نداشتم. مينایی که با بقیه هست.این مينا رو دوست دارم بغل کنم و بگم خیلی دوست داشتنی هستی :)

ادامه مطلب  

تو ای پری کجایی... که رخ نمی نمایی  

درخواست حذف این مطلب
منتظرم..... ولی عشق وقتی رخ ميده که تو منتظرش نیستی. کاش مي شد دل بست. و گاه دل داد و دلی را ستاند. دوست دارم ی رو عاشقانه دوست بدارم. ولی مشترک مورد نظر در دسترس نمي باشد. این موقع از سن و سال بدجوری دوست دارم عاشق بشم. و البته راهشم سبز باشه و طی مسیر بشه. اميدوارم قبل این که به خا تر تبدیل بشم به آرزوم برسم

ادامه مطلب  

گمشده  

درخواست حذف این مطلب
دارم به این نتیجه ميرسم هر ... ی توی این دنیا یه گمشده داره، بدون استثنا ... ی که یه جایی یه گوشه ای از زند ... ش یه چیزیو جا گذاشته، درحالی که توی قلبش یه چیزایی از اون آدم زنده مونده ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- راستی، تعریف شما از عشق چیه؟ من عشقو دوستی عميق تعریف ... هميشه، چیزی که ح ... و خوب کنه، اگه ح ... و بد کنه اسمشو عشق نميذارم ف ميگفت که ازدواج به عشق پایان ميده، عشقو تعریف ميکرد چیزی که از زند ... بندازت، کل

ادامه مطلب  

نقطه ها را دوست دارم....  

درخواست حذف این مطلب
نقطه ها را دوست دارم... من جمله هایی را که آ آن ها نقطه مي گذارند، دوست دارم. به نقطه که مي رسی انتظار به پایان مي رسد. همه چیز تمام مي شود. خی راحت است. نه دلهره ای نه دغدغه ای. نه نگرانی و نه اضطر حتی. خودت مي مانی و آ خط و یک نقطه که تکلیف همه چیز را روشن کرده است. نه بلا تکلیف مي مانی که ی بیاید یا نیاید که بخواهد توضیحی بدهد یا ندهد، دلشوره ی اما و اگرش را نداری دیگر... دل نگران نیستی که هر به ميل خود، هر جور که دلش خواست تفسیرش کند و هر بار دلت هری بر

ادامه مطلب  

دارم امید عاطفتی از جناب دوست...  

درخواست حذف این مطلب
حال این روزهایم را بیشتر از هميشه دوست دارم. دوست دارم این روزها که حال دلم خوب است بیشتر از هميشه کش پیدا کند. دوست دارم بیشتر از هميشه به حال خوب این روزهایم فکر کنم. دوست دارم این روزها، که بیشتر کنار مامان و بابا باشم. کتاب بخوانم. ببینم. بروم بیرون. بروم ید. بروم سرخوشانه از این مغازه به آن مغازه. بروم تمام تمام شان را ج کنم و برگردم خانه. حتا بیشتر از هميشه آشپزی کنم. حتا اینکه به خودم برسم. به حال خوب این روزهایم که با هیچ چیز آن را عوض نمي کن

ادامه مطلب