قانون ثبت اسناد و املاک بخش سوم  

درخواست حذف این مطلب
قانون ثبت اسناد واملاک قسمت سوم باب چهارم - دفا تر اسناد رسمي ماده ۸۱ در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی بداند برای تنظیم اسناد رسمي، (دفا تر رسمي) به عدهٔ کافی معین خواهد کرد. هر دفتر رسمي اسناد مرکب است از یک نفر صاحب دفتر و لااقل یک نفر ... ٔ ادارهٔ ثبت اسناد. ماده ۸۲ هیچ دفتری را نمی توان رسميت داد مگر اینکه صاحب آن در ضمن تقاضانامه خود تبعیت از قوانین و نظامات وزارت عدلیه را راجع به ثبت اسناد تعهد نماید. 09127045177 ادامه مطلب

ادامه مطلب  

قانون ثبت اسناد واملاک بخش دوم و نحوه ثبت اسناد  

درخواست حذف این مطلب
باب سوم - ثبت اسناد فصل اول - مواد عمومی ماده ۴۶ ثبت اسناد، اختیاری است مگر در موارد ذیل: ۱- کلیهٔ عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد. ۲- کلیهٔ معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است. ماده ۴۷ در نقاطی که ادارهٔ ثبت اسناد و املاک و دفا تر اسناد رسمي موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است: 09127045177 ادامه مطلب

ادامه مطلب  

روز اسناد ملی ایران  

درخواست حذف این مطلب
روز اسناد ملی ایران 96 روز اسناد ملی ایران برای تلگرام ع نوشته روز اسناد ملی ایران بهترین کانال روز اسناد ملی ایران ع روز اسناد ملی ایران ادامه مطلب

ادامه مطلب  

نامه بی پاسخ ثبت اسناد به ... دادگستری درباره حل مناقشه پلیس و دفاتر اسناد  

درخواست حذف این مطلب
در حالی که مناقشه پلیس و دفاتر اسناد رسمي درباره حق صدور سند مالکیت خودرو وارد فاز جدید خود شده است، نامه ۶ ماه پیش معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ... دادگستری برای ورود به این موضوع بی پاسخ مانده است.

ادامه مطلب  

تحقیق بررسی محتویات و مندرجات اسناد رسمی  

درخواست حذف این مطلب
تحقیق بررسی محتویات و مندرجات اسناد رسمي تحقیق با موضوع بررسی محتویات و مندرجات اسناد رسمي، در قالب word و در 15 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: می دانیم اگر رعایت ضوابط مقرر قانونی در ثبت سند نشود، آن سند اگر چه ثبت شده باشد ولی قانوناً رسمي تلقی نمی شود، چون

ادامه مطلب  

انجام معامله معارض  

درخواست حذف این مطلب
اگر شخصی به موجب سند رسمي یا عادي نسبت به عین یا منفعت مالی حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موحب سند رسمي معامله یا تعهدی معارض با حق مذبور کند در حکم کلاهبردار است اگر در نقاطی که ثبت رسمي اسناد مربوط به عقود و معاملات غیر منقول اجباری است حال اگر ی با وجود اجباری بودن ثبت رسمي اسناد قبلا معامله ای نسبت به مال غیر منقول به وسیله سند عادي انجام دهد و سپس به موحب سند رسمي معامله ای معارض با معامله اول در مورد همان مال و

ادامه مطلب  

مشاغل حقوق ثبتی  

درخواست حذف این مطلب
باتوجه به سوالات ایجاد شده برای همکلاسیهای محترم درمورد آینده شغلی رشته حقوق ثبتی وظیفه خودم دونستم اطلاعاتی که در این زمینه ب رو به اطلاع برسونم: حقوق ثبتی گرایشی از رشته حقوق قضایی است . فارغ الاتحصیلان این رشته میتوانند طبق مصوبه جلسه119 مورخ 7/7/87 شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی-کاربردی؛ مشاغل زیر را در مقطع "کاردانی" احراز کنند: 1-دفتریاری اسناد رسمي(مشاهده لینک شرح وظایف) 2-متصدی تنظیم اسناد(سندنویسان در دفاتر اسناد رسمي) 3-متصدی دفات

ادامه مطلب  

قانون ثبت اسناد و املاک بخش چهارم و آیین نامه ثبت اسناد و املاک  

درخواست حذف این مطلب
قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفا تر اسناد رسمي مصوب ۲۷ شهریور ماه ۱۳۲۲ ماده اول - هر ... دستور اجرای اسناد رسمي را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمي داشته باشد می تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید. ماده دوم - مرجع رسید ... به دعاوي ناشی از دستور اجرای اسناد رسمي دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده. ماده سوم - رسید ... به دعاوي مزبور تابع م

ادامه مطلب  

سازمان اسناد ملی ایران  

درخواست حذف این مطلب
سازمان اسناد ملی ایران برای تلگرام جدید ترین سازمان اسناد ملی ایران سازمان های اسناد ملی ایران سازمان اسناد ملی ایران 96 ع سازمان اسناد ملی ایران ادامه مطلب

ادامه مطلب  

روز اسناد ملی و میراث مکتوب  

درخواست حذف این مطلب
روز اسناد ملی و میراث مکتوب در تلگرام روز اسناد ملی و میراث مکتوب برای تلگرام روز اسناد ملی و میراث مکتوب زیبا ترین روز اسناد ملی و میراث مکتوب جدید ترین و بهترین روز اسناد ملی و میراث مکتوب ادامه مطلب

ادامه مطلب  

اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند  

درخواست حذف این مطلب
در گفت وگوی «حمایت» با یک حقوقدان بررسی شد : اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند گروه حقوقی- مهدیه سید میرزایی: «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید ... ت فقط ... ی را که ملک به اسم او ثبت شده یا ... ی را که ملک مزبور به او منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور ازمالک رسمي ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.» این بخشی از مقرره ماده 22 قانون ثبت است که مالکیت در خصوص املاک را تنها با سند رسمي به رسميت

ادامه مطلب  

شیوه نامه بهره برداری از دفتر الکترونیک سردفتر اسناد رسمی  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش روابط عمومی، ... احمد تویسرکانی معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای مقررات ماده 7 قانون جامع حد نگار ( کاداستر ) کشور مصوب 1393/11/29 و مواد 5 و 11 آئین نامه اجرایی این قانون مصوب 1395/1/22 مبنی بر ایجاد دفاتر الکترونیک موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمي و با توجه به ایجاد زیر ساخت و نرم افزارهای مورد نیاز و فراهم شدن زمینه راه اندازی و بهره برداری از دفتر ثبت اسناد به صورت الکترونیک در کلیه دفات

ادامه مطلب  

ترجمه رسمی  

درخواست حذف این مطلب
در کشور ایران،ترجمه رسمي توسط مترجم رسمي که از اداره کل امور حقوقی و اسناد و مترجمین قوۀ قضائیه دارای مجوز ترجمه رسمي می باشد انجام می پذیرد.عصر زبان ارائه دهنده خدمات کامل ترجمه رسمي می باشد.مترجم رسمي کیست؟مترجم رسمي به شخصی اطلاق می گردد که پس از شرکت و موفقیت در آزمون مترجمان رسمي دادگستری موفق شده است با طی مراحل مربوطه از اداره کل امور حقوقی و اسناد و مترجمین قوۀ قضائیه مجوز فعالیت و تاسیس دار ... رجمه رسمي دریافت نماید.مترجم رسمي دارا

ادامه مطلب  

شیوه نامه بهره برداری از دفتر الکترونیک سردفتر اسناد رسمی  

درخواست حذف این مطلب
در اجرای مقررات ماده 7 قانون جامع حد نگار ( کاداستر ) کشور مصوب 1393.11.29 و مواد 5 و 11 آئین نامه اجرایی این قانون مصوب 1395.01.22 مبنی بر ایجاد دفاتر الکترونیک موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمي، با توجه به ایجاد زیر ساخت و نرم افزارهای مورد نیاز و فراهم شدن زمینه راه اندازی و بهره برداری از دفتر ثبت اسناد به صورت الکترونیک در کلیه دفاتر اسناد رسمي سراسر کشور، شیوه نامه بهره برداری از دفتر الکترونیک سردفتر به شرح زیر ابلاغ می­گردد:

ادامه مطلب  

ثبت اجباری اسناد  

درخواست حذف این مطلب
ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد زیر 1.کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد 2.کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمي باشد ثبت اسناد زیر اجباری است 1.کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیر منقول که در دفتر املاک ثبت نشده است 2.صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه سندی که باید به ثبت برسد ولی به ثبت نرسیده است در هیچ یک ا

ادامه مطلب  

لایروبی طویله اوژیاس جایگاه واقعی حذب رنج بران براساس اسناد تاریخی  

درخواست حذف این مطلب
لایروبی طویله اوژیاس جايگاه واقعی حذب رنج بران براساس اسناد تاریخیجابر کلیبی ...

ادامه مطلب  

اطلاعیه/ دفاتر اسناد رسمی نیازی به تهیه دفتر رو ... مه کل یا دفتر مشاغل ندارند  

درخواست حذف این مطلب
دفاتر اسناد رسمي با توجه به میزان درآمدشان نیازی به تهیه دفتر رو ... مه کل یا دفتر مشاغل ندارند. مشاور مالیاتی کانون سردفتران و دفتریاران گفت: پیرو هماهن ... های به عمل آمده با سازمان امور مالیاتی کشور و با اشاره به اطلاعیه قبلی کانون که در تاریخ 26 اسفند ماه بر روی سایت قرار گرفت؛ دفاتر اسناد رسمي از تهیه دفتر رو ... مه کل یا دفتر مشاغل معاف هستند.

ادامه مطلب  

نظر شورای نگهبان در مورد موافق یا مخالف بودن مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک با موازین  

درخواست حذف این مطلب
نظر شورای نگهبان در مورد موافق یا مخالف بودن مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک با موازین شرعی «مفاد مواد ۴۶ و ۴۷؛ قانون ثبت اسناد و املاک صرفاً اختیاری دانستن ثبت سند در برخی موارد و ا ... امی دانستن آن در سایر موارد است که این مطلب خودبخود ایرادی ندارد. اما مفاد ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک و نیز ماده ۴۸ آن که دل ... بر بی اعتبار دانستن اسناد عادي غیررسمي دارد اطلاق آن در مورد سند عادي که قرائن و ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد

ادامه مطلب  

مجمع عمومی عادی  

درخواست حذف این مطلب
بر اساس ماده 86 قانون تجارت مجمع عمومی عادي می تواند نسبت به کلیه امور شرکت به جز آنچه که در رد صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق العاده است تصمیم بگیرد که اهم آن عبارتند از : تصویب صورت های مالی , تقسیم سود , انتخاب بازرس و حسابرس و انتخاب رو مه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.حضور دارندگان حداقل بیش از نصف سهامی که حق رای دارند در مجمع عمومی عادي ضروری است و تصمیمات در آن همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمي معتبر است مگر در مور

ادامه مطلب  

تنفیذ بیع نامه عادی مال غیر منقول  

درخواست حذف این مطلب
✅چکیده: پذیرش دعوای تنفیذ بیع نامه عادي مال غیرمنقول، به منزله ایجاد آثار و احکام رسمي برای اسناد عادي از طریق محاکم است که برخلاف قانون ثبت و تشریفات لازم در مورد انتشار آگهی و ثبت در دفتر املاک بوده، بنابراین قابلیت استماع ندارد. ادامه مطلب

ادامه مطلب  

آثار ثبت اسناد  

درخواست حذف این مطلب
ثبت سند سندی که مطابق قانون به ثبت رسیده تمام محتویات و امضاهای ان معتبر است مگر این که جعلی بودن انها ثابت شود اگر ی که به موجب سند رسمي اقرار به دریافت وجه یا مالی کرده یا پرداخت وجه یا تسلیم مالی را تعهد کرده مدعی باشد که اقرارش در مقابل سند رسمي یا عادي یا چک یا حواله یا برات یا سفته بوده که طرف معامله به او داده و ان تعهدات انجام نشده این ادعا قابل رسیدگی است کلیه معاملات راجع به اموال غیر منقول که طبق مقررات ثبت شده نسبت به طرفین و قائم مق

ادامه مطلب  

تکلیف اسناد خودرو : منحصرا دفاتر اسناد رسمی ا متصدی نقل وانتقال می باشند  

درخواست حذف این مطلب
 گزارش« ایران» از اختلافات ادامه دار در تفسیر ماده 29 قانون رسید ... به تخلفات راهنمایی و رانند ... ،  ثبت <سند خودرو> در دفترخانه، اختیار یا اجبار ؟ محمد عظیمیان: قانونگذار فقط به نیروی انتظامی اجازه داده تا حق تعویض پلاک خودرو را داشته باشد و هیچ حقی برای سند نقل و انتقال ندارد.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

برگ ... صادره توسط نیروی انتظامی رسمیت ندارد  

درخواست حذف این مطلب
در نشست تخصصی اعتبار سند رسمي با نگاه ویژه به ثبت سند اتومبیل بررسی شد: برگ ... صادره توسط نیروی انتظامی رسميت ندارد.سند رسمي خودرو از موضوعات مورد اختلاف بین نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمي است. نیروی انتظامی معتقد است که برگ ... خودرو، سند رسمي مالکیت خودرو است اما طبق قانون، پلیس چنین صلاحیتی ندارد و مردم برای نقل و انتقال خودروهای خود باید به دفاتر اسناد رسمي مراجعه کنند. با وجود اینکه دیوان عد ... اداری در آ ... ین بررسیهای خود رای به صلاحیت

ادامه مطلب  

طرق احراز اص اسناد در محاکم  

درخواست حذف این مطلب
✅طرق احراز اص اسناد در محاکم پس از انکار و تردید یا ادعای جعل نسبت به سند و ارائه اصول اسناد و صدور قرار رسیدگی به اص آن، دادگاه رسیدگی را برای تشخیص اص سند آغاز می کند که راه های رسیدگی به اص سند در مواد ۲۲۳، ۲۲۴ و ۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است و در این خصوص تفاوتی بین نوع تعرض وجود ندارد. ادامه مطلب

ادامه مطلب  

انتقال اسناد تجاری  

درخواست حذف این مطلب
انتقال اسناد تجارتی از حیث آثار انتقال به دو قسم انتقال براتی و انتقال غیر براتی یا مدنی یا عادي یا ساده تقسیم می شود انتقال براتی از طریق ظهرنویسی در صورتی امکان پذیر است که انتقال سند به صورت صریح یا ضمنی منع نشده باشد در منع انتقال بطور صریح صادر کننده در متن سند به صراحت غیرقابل انتقال بودن ان را قید می کند در منع ضمنی ممنوعیت انتقال به صورت غیر صریح به عنوان مثال از طریق خط زدن عبارت به حواله کرد روی برگه چاپی سند تجارتی اعلام میشود اگر ب

ادامه مطلب  

تحقیق دفاتر اسناد رسمی و وظایف آنان  

درخواست حذف این مطلب
تحقیق دفاتر اسناد رسمي و وظایف آنان تحقیق جامع و کامل با عنوان دفاتر اسناد رسمي و وظایف آنان در حجم 26 صفحه با فرمت word ویژه ارائه تحقیق رشته حقوق دسته بندی حقوق بازدید ها 9 فرمت فایل docx حجم فایل 228 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 26 فروشنده فایل کد کاربری 25199 تمام فایل ها عنوان: تحقیق دفاتر اسناد رسمي و وظایف آنان دسته: حقوق فرمت: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 26 صفحه این فایل شامل تحقیق جامع و کاملی با عنوان " دفاتر اسناد رسمي و وظایف آنان " می باشد

ادامه مطلب  

تقدیر و تشکر  

درخواست حذف این مطلب
ب ... و آرزوی قبولی طاعات وعبادات، ازتمامی ... انی که دعوت جمعیت سردفتران ازدواج وطلاق ... اسان را اجابت کرده ودر جلسه و ضیافت افطار شرکت نمودند، علی الخصوص مدیر کل محترم ثبت اسناد و املاک استان که مقام کارمند نمونه ثبت اسناد واملاک سازمان ثبت اسناد واملاک کشور را ... ب نموده اند ونیز ریاست محترم بازرسی اداره کل ثبت استان و همکاران محترمشان تشکر میکنیم.

ادامه مطلب  

بخش اسنادو مدارک  

درخواست حذف این مطلب
(بخش اسنادو مدارک) در بخش اسناد و مدارک به گردآوری،حفظ و حراست و دستی به مواد مربوط به سینما و رفع نیاز آرشیو می پردازد که با بررسی نیازهای جامعه توانایی اسناد و مدارک را در پاسخگویی به آن نیازها می سنجد. باید مان مؤسساتی که در زمینه سینما فعالیت دارند هماهنگی ایجادکرد. کتابخانه قلب مرکز اسناد و مدارک است و باید جدید ترین مطالب را گردآوری و محافظت کرد،فضای کتابخانۀ اسناد و مدارک به قسمت امانت، مطالعه،ذخیره وانبار و فنی تقسیم می شود.

ادامه مطلب  

نکات کلیدی و مهم در خصوص سند رسمی :  

درخواست حذف این مطلب
1 ـ سندرسمي در باره طرفین و وراث و قائم مقام آنها نافذ ومعتبراست (ماده 1290قانون مدنی ) 2- تاریخ سند رسمي معتبر است حتی بر علیه ثالث .(ماده 1305 ق . م ) 3- انکار نسبت به مندرجات سند رسمي راجع باخذوجه یامال یاتعهد به تأدیه وجه یاتسلیم مال مسموع نیست . (ماده 1292ق . م وماده 70قانون ثبت اسناد ) 4- صرفاً وفقط سند رسمي است که به نقل و انتقال حق ب و پیشه از مستأجر سابق به مستأجر جدید اعتبار می بخشد .(تبصره 2 ماده 19 قانون مالک ومستاجر مصوب 1356) 5- نقل و انتقال سهم الشرکه د

ادامه مطلب  

425 بررسی سند و انواع و اقسام آن و مراجع صدور اجرائیه و مروری بر شکایت از دستور اجراء اسناد رسمی بدون تعیین جاعل 134 صفحه ورد  

درخواست حذف این مطلب
425 بررسی سند و انواع و اقسام آن و مراجع صدور اجرائیه و مروری بر شکایت از دستور اجراء اسناد رسمي بدون تعیین جاعل 134 صفحه ورد 425 بررسی سند و انواع و اقسام آن و مراجع صدور اجرائیه و مروری بر شکایت از دستور اجراء اسناد رسمي بدون تعیین جاعل 134 صفحه ورد فهرست فصل اول: سند و اقسام آن مبحث اول: تعریف سند مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادي ب: رسمي بند اول: سند عادي و تعریف آن بند دوم: سند رسمي و تعریف آن بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتی است بند چهارم: انواع سند رسمي

ادامه مطلب  

قانون ثبت اسناد واملاک بخش اول ونحوه ثبت املاک واعتراض به ثبت  

درخواست حذف این مطلب
مصوب ۲۶ اسفندماه ۱۳۱۰ با آ ... ین اصلاحات و الحاقات باب اول - تشکیلات اداری ثبت ماده ۱ در هر حوزهٔ ابت ... به اقتضای اهمیت محل، یک اداره یا دایرهٔ ثبت اسناد و املاک تاسیس می شود. ممکن است هر اداره یا دایرهٔ ثبت دارای شعبی باشد. ماده ۲ مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفا تر و صاحبان دفا تر اسناد رسمي جز در محل مأموریت خود نمی توانند انجام وظیفه نمایند، اقدامات آن ها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد. ماده ۳ ملغی شده. ماده ۴ ملغی شده. ماده ۵ ملغی شده.

ادامه مطلب  

رای دیوان عد اداری درباره ثبت نقل و انتقال خودرو  

درخواست حذف این مطلب
معاون قضایی دیوان عد اداری گفت: 《《مطابق رای هیئت عمومی دیوان عد اداری ثبت نقل و انتقال خودرو فقط باید در دفاتر اسناد رسمي انجام شود و بنابراین ثبت آنها در مراکز راهنمایی و رانندگی خلاف مقررات بوده و فاقد اعتبار است.》》 مقدسی فر در گفتگو با فارس افزود: در جلسه هیئت عمومی دیوان عد اداری شکایت کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص لغو ماده ٥ آیین نامه تجمیع عوارض که به نیروی انتظامی اجازه نقل و انتقال خودرو را در مراکز خود می داد مطرح شد و نمایند

ادامه مطلب  

اسناد کودتای 28 مرداد را منتشر کرد  

درخواست حذف این مطلب
خبرگزاری مهر: وزارت خارجه پس از مدتها بالا ه آرشیو اسناد مربوط به کودتای 28 مرداد سال 1332 را از طبقه بندی خارج کرد. ...

ادامه مطلب  

ثبت مالکیت خودرو در دفاتر اسناد؛ از سازمان ثبت اصرار، از نیروی انتظامی انکار  

درخواست حذف این مطلب
ثبت مالکیت خودرو در دفاتر اسناد؛ از سازمان ثبت اصرار، از نیروی انتظامی انکار سرویس اجتماعی نمایندگان مردم در خانه ملت معتقد به ثبت مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمي هستند موضوعی که نیروی انتظامی به آن تمکین نمی کند، بر همین اساس نمایندگان درتلاشند طرح استفساریه قانون رسید ... به تخلفات راهنمایی و رانند ... را در مجلس دنبال کنند. چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۰۸ خبرگزاری خانه ملت- گروه اجتماعی؛ ثبت مالکیت خودرو به عنوان یکی از موضوعاتی که عم

ادامه مطلب  

کارکردهای اصلی سیستم مدیریت مستندات  

درخواست حذف این مطلب
کارکردهایی که یک نرم افزار مدیریت مستندات کامل باید داشته باشد. ƒهیچ محدودیتی در بایگانی اسناد نداشته باشند نرم افزارهایی که بصورت درختواره بایگانی تعریف کرده اند کارب سندتر هستند و دسترسی به بایگانی را ساده تر کرده اند. ƒقابلیت تعریف سطح دسترسی برای کاربران و مدیران به تفکیک واحد های سازمانی. ƒقابلیت تعریف سطح دسترسی برای ایجاد به روز رسانی و حذف برای کاربران و مدیران ƒثبت دفعات مراجعه به اسناد و ثبت تغییرات ایجاد شده نگهداری ورژنهای مخ

ادامه مطلب  

آشنایی با گرایش های مختلف رشته حقوق در مقطع کارشناسی ارشد  

درخواست حذف این مطلب
حقوق عمومی - حقوق خصوصی - حقوق جزا و جرم شناسی - حقوق بین الملل - حقوق بشـــــــــر - حقوق مالکیت فکری - حقوق خانواده(معارف ی و حقو ق)حقوق محیط زیست - حقوق تجارت بین الملل - حقوق تجاری اقتصادی بین المللی حقوق اقتصادی - حقوق مالی-اقتصادی - حقوق کیفری اطفال و نوجوانان - حقوق تجارت الکترونیکی - حقوق فناوریهای زیستی - حقوق ثبت اسناد و املاک - کاداستر در نظام اطلاعاتی ثبت املاک - سردفتری اسناد رسمي

ادامه مطلب  

خودتان ع پرسنلی اسناد و مدارک بسازید!  

درخواست حذف این مطلب
id p os pro نرم افزار قدرتمند و حرفه ای برای پردازش تصویر به طور خ ر و برای ساخت تصاویر کاربران در گذرنامه، ویزا و هرگونه اسناد و مدارکی که از شرایط خاص و مقرارت بین المللی برخوردار است. ...

ادامه مطلب  

مجلس در پی تفسیر قانون مربوط به نقل وانتقال خودرو/ ضرورت رفع برداشت نادرست نیروی انتظامی از قانون  

درخواست حذف این مطلب
عضو هیات رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس با تاکید بر برداشت نادرست ناجا از قانون نقل وانتقال خودرو،گفت: نمایندگان در مجلس به دنبال تدوین طرح استفسایه قانون رسید ... به تخلفات راهنمایی و رانند ... هستند. ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۵۹ اصغر سلیمی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در خصوص نقل و انتقال و مالکیت خودرو، گفت: بر اساس ماده 29 قانون رسید ... به تخلفات راهنمایی و رانند ... مصوب سال 1389، نقل وانتقال خودرو به موجب سند رسمي باید ا

ادامه مطلب  

موزه های صنعت نفت؛ اراده ای مصمم برای ماندن  

درخواست حذف این مطلب
در حاشیه بازدید از مرکز اسناد گنجینه ری احمد راسخی لنگرودی روز دوشنبه هشتم شهریور 1395 نگارنده را این توفیق دست داد تا از مرکز اسناد و گنجینه ری دیدن کنم. این دیدار که در جمع شماری از مسئولان واحدهای ی ساختار شرکت ها و اداره کل تشکیلات و روش های وزارت نفت ممکن شد، فرصت مغتنمی را فراهم آورد تا از نزدیک شاهد عزم و اراده، و همت و تلاش دست اندرکاران دفتر موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت در احیای گذشته ی پر فراز و نشیب صنعت پرافتخار نفت باشم. راستش تا پی

ادامه مطلب