عاشق ماندن  

درخواست حذف این مطلب
دوست داشتم آن قدر عاشق باشم تا بتوانم ناله هايی چنان سو ک سر دهم که شايد ناله ها درونم را آرام کند. نه که آرام نباشم؛ در واقع به اندازه کافی صیقلی نیستم. احترام و ارزش عجیبی قائلم براي عشق. مشکلم اين است که نمي دانم از کجا می توان یافت. از یک نظر شبیه ارزشی است که براي اخلاق قائلم. چون در هر دو مورد، نمي دانم چه بايد کرد. در مورد اخلاق، نمي دانم چگونه می توانم آدم شوم و در مورد عشق، نمي دانم چگونه می توانم عاشق شوم. البته، چه ی است که دلش یک عشق دوطر

ادامه مطلب  

تو منکری ولیک به من مهربانیت / می بارد از ادای نگاه نهانیت  

درخواست حذف این مطلب
به طواف کعبه من خا ار خواهم رفتولی به یاد سر کوی یار خواهم رفتاگر به باغ روم بهر دیدن گل و سروبه یاد قامت آن گلعذار خواهم رفتجدا ز یار چه باشم درین دیار مقیمچو یار کرد سفر زین دیار خواهم رفتمرا به میکده اي محتسب رجوعی نیستاگر روم پی دفع خمار خواهم رفتبه رهگذارش اگر خاک ره شود سر منکجا چو وحشی از آن رهگذار خواهم رفتوحشی بافقی

ادامه مطلب  

می خواهم  

درخواست حذف این مطلب
امشب می خواهم نزد خوابت شکايت م امشب می خواهم حرفهايی به او بگویم که تا به حال به تو نگفته ام امشب می خواهم بر اش گریه کنم و به او بگویم صدايت را فراموش و سکوتت را گم کرده ام به او بگویم با همه ی خصوصیاتت و با تمام دیوانه بازیهايت تو را دوست دارم و نمي توانم قلبم را از دوست داشتنت بازدارم و نمي توانم مانع دلتنگ شدنش بشوم نمي توانم از نوشتن حروف نامت جلوی مدادم را بگیرم و همچنان از تو از عشق تو از دوست داشتنت از دلتنگیت می نویسد و می خواهم به او بگ

ادامه مطلب  

تعریف بیهوشی  

درخواست حذف این مطلب
بیهوشی در پزشکی و دندانپزشکی ح القاء شده اي است که به طور موقت می تواند موجب بی دردی، فلج موضعی و حتی فراموشی شود. اين روند موجب تضعیف یا سرکوب برگشت پذیر دستگاه عصبی مرکزی شده که باعث از بین رفتن احساس وواکنش به محرکهاي بیرونی می شود. فراموشی و از بین بردن هوشیاری دو جنبه مهم ح بیهوشی هستند.

ادامه مطلب  

نه بیش از این  

درخواست حذف این مطلب
می خواهم مطمئن باشم من نبوده ام. می خواهم تعریف عذاب وجدان را درست بفهمم، اين دیوانه ام کرده. می خواهم بدانم چه چیزی را جز زمان از دست می دهم هم پاي ثانیه ها. می خواهم با من صحبت کنی. می خواهم اين را به ماس همیشه از انی که حرف هاي من را نمي خواهند... می خواهم درست فهمیده باشم که تو از آن ها نیستی.. می خواهم فهمیده باشی من تا تهِ دنیا را می توانم با تو قدم بزنم و حرف بزنم و هیچ وقت بس نکنم و به "هیچی" نرسم. می خواهم فهمیده باشی روح و زبانم را اشیده ام از ا

ادامه مطلب  

هر پیمانی که بی تو باخود بستم، چون روی تو دیدم همه را بش تم  

درخواست حذف این مطلب
امشب ازون شباس خیلی خیلی توی دلم خودتو جا کردی. انقد میخوامت که حاضرم کل زندگیمو بدم تا یک لحظه فقط هُرم تنت و کنارم داشته باشم. گل نیلوفر. زیباترین آفرینش خاکیِ خدا. واژه هام گریه می کنن وقتی از خواستنت حرف می زنم. من با همه ی وجودی که دارم، با همه توانم، ايستادم تا دوستت داشته باشم. ملکه ی من.

ادامه مطلب  

وقتی...  

درخواست حذف این مطلب
وقتی دوستت دارم نمي توانم قايمش کنم وقتی دلم را گذاشتی توی قلبت و دو دستی نگهش داشتی نمي توانم دوستت نداشته باشم و از من توقع نداشته باش وقتی دلم را گذاشتی توی قلبت و بردی آن سر دنیا آرام بگیرم بی تو نمي توانم عزیز دلم نمي توانم بی دل بودن بد دردی است کاش می فهمیدی جان دلم...

ادامه مطلب  

اگر یک دختر داشته باشم  

درخواست حذف این مطلب
اگر یک دختر داشته باشم اگر یک دختر داشته باشم، موهايش را میگذارم تا کمر بلند شود و هر روز صبح با شوق وصف ناپذیری می بافمشان. دامن سرخ با گلهاي آبی به تن اش خواهم داد، دستان کوچکش را در دستانم خواهم گرفت و تا نهايت آرزوهايش خواهیم دوید ...

ادامه مطلب  

بر آنم که باشم..  

درخواست حذف این مطلب
پیش از آن که واپسین نفس را برآرمپیش از آن که ... فرو افتد ، پیش از پژمردن آ ... ین گلبرآنم که زند ... کنم...برآنم که عشق بورزمبرآنم که باشم..در اين جهان ظلمانیدر اين روزگار سرشار از فجايع ، در اين دنیاي پر از کینهنزد ... انی که نیازمند منند ، ... انی که نیازمند ايشانم ... انی که ستايش ان ... زند،تا دریابم ، شگفتی کنم بازشناسم ، که ام..که می توانم باشم ؟که می خواهم باشم ، تا روزها بی ثمر نماندساعت ها جان یابد و لحظه ها گرانبار شودهنگامی که می خندم ، هنگامی که

ادامه مطلب  

دلتنگ-اندره بوچیلی  

درخواست حذف این مطلب
"تقدیم به د-الف ... ی که همیشه و هرشرايطی دوستش خواهم داشت و خاطره اش را تا ابد همچون صلیبی بر دوش خواهم کشید" تولدت پیشاپیش مبارک دلم برايت تنگ است آن هنگام که خورشید لمس می کند افق را آن هنگام که تاریکی فرو می برد طنین صداي مردمان را بیقراری اما جاي دوری نمي رود همچون سايه ايی است از چیزیی که که همواره با من است دلم برايت تنگ است براي نگاهت تبسم لاقیدت بهانه هايت تو همچون بغصی در گلوی منی که هرگز رها نمي شود وتو..وتو دلم برايت تنگ است دلم برايت ت

ادامه مطلب  

ماشاالله از دهان نیفتد ..  

درخواست حذف این مطلب
بگذار بروم توی دالان هاي فقط خاص خودمان و براي خودت بنویسم ، خالص خالص .. چقدر خوب است که تو همیشه می توانی خالص باشی . همیشه می توانم توی هر شرايطی یک قاشق چاي خوری خالص از جنس بودن تو داشته باشم ، عسلی که نه شیرینی ش کام را بزند نه بی مزه باشد که یک وقت نشود گفت شیرین بود و خاص بود .. سعی می کنم متمرکز باشم و از توی دالان فقط خودمان جم نخورم . تاریک و سرد است و تاریک و سردی اش را دوست دارم . نمي خواهی یک چیز گرم بیاوری ؟ شیر کاکائوی داغ ؟ بستنی وانیلی

ادامه مطلب  

کابوس  

درخواست حذف این مطلب
صداي آهنگ کلافه ام کرده در بسته است اما صدا می آید بیرون می خواهم کتاب بخوانم نمي توانم می خواهم بنویسم نمي توانم . از صبح رفته توی اتاق در را بسته نه بیرون می آید نه من جرات می کنم بروم تو. آ ... باهم قهریم . خیلی وقت است گمانم سه سالی میشود حالا دیگر مثل سايه می آید و می رود [ادامه مطلب را در اينجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

نقاشی  

درخواست حذف این مطلب
می خواهم دریايی نقاشی کنم، رن ... ن کمانی... اما نمي توانم تلاش می کنم جزیره اي را کشف کنم که درختانش، به جرم مزدوری به دار آویخته نمي شوند و شاپرکهايش، به جرم سرودن شعر محبوس نمي شوند اما نمي توانم سعی می کنم اسبهايی را نقاشی کنم که در دشتهاي ... می تازند اما نمي توانم می خواهم قايقی بکشم که مرا با تو تا آ ... دنیا ببرد اما نمي توانم می خواهم وطنی اختراع کنم که مرا به جرم دوست داشتن تو، پنجاه ضربه تازیانه نزند... اما نمي توانم... «سعادالصباح»

ادامه مطلب  

مصدومیت 2 بازیکن پرسپولیس از ناحیه دست  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش پارس نیوز، با اينکه تیم برانکو ايوانکوویچ قبل از شروع تعطیلات یک ماهه لیگ در اوج آماد ... خود قرار داشت، حالا اين مربی کروات با چالش هاي زیادی روبرو شده است. مصدومیت همزمان بيرانوند و امید عالیشاه به خاطر ش ... ت ... دست، اتفاقی است که پرسپولیسی ها را شوکه کرده و مشخص نیست که چطور با آن کنار می آیند. اينکه به گوش می رسد دروازه بان ملی پوش پرسپولیس تا 2 هفته دیگر نمي تواند در مسابقات شرکت کند و عالیشاه هم احتمالا تا پايان نیم فصل اول مسابقات

ادامه مطلب  

شخصیت والد من  

درخواست حذف این مطلب
من اگر اشک بدادم نرسد می شکنم سخته کودک درونت رو ازت ب ... رن، به همان اندازه درد داره که کودکت را ظالمانه ازت دور کنند... آدم صبوری ام ولی گاهی نمي توانم واقعا نمي توانم گاهی اوقات بنا به اقتضاي زن بودنت دوست داری هاي هاي روی شانه یی گریه کنی، ولی اگر شانه یی هم باشد بنا به محکومیت مهربانیت بايد چشم هاي نگرانش باشی و باز با دل گرفته لبخند بزنی و بگویی من خوبم..... نمي دانم کی می توانم خودم باشم دوست دارم دخترک شادی باشم که وجودی و هویت من است واقعا

ادامه مطلب  

مراقبه روزانه از کتاب "ی ال معجزه" 3 اردیبهشت  

درخواست حذف این مطلب
3 اردیبهشت: ارکان خوشبختی؛ حرکت عشق ورزی و امید است. امروز وقتی از خواب بر می خیزم روز خوبی پیش رو دارم. دیگر زندگی ام با غبار نیکوتین تیره و تار نیست. تن و لباسم بوی تعفن نیکوتین نمي دهد. از مزه غذا لذت می برم. از خوردن و نوشیدن چیزهايی که میل به مصرف نیکوتین ايجاد می کند پرهیز می کنم و غذاي سالم می خورم.می توانم انتخاب کنم روز خوبی داشته باشم. با ان و چیزهايی در ارتباط باشم که باعث ارتقاء کیفیت زندگی ام می شوند.می توانم بدون مشکل تنفسی پیاده روی

ادامه مطلب  

مشارکت،تجربه،نیرو،امید"نارانان" 20 فروردین  

درخواست حذف این مطلب
تبدیل خیال به واقعیت...9 آوریل. 20فروردینمن از خودم توقعاتی دارم.تا به حال اين عبارت«توقعات نا امیدی هايی هستند که از پیش تعیین شده»را شنیده ايد؟؟؟من در زندگی عادت داشتم از معتاد انتظاراتی داشته باشم.آن توقعات نا مشخص بودند.بیشتر به یک رویايی شبیه بودند تا به واقعیت.در تصوراتم انتظار داشتم معتاد به برود یک شغل خوب پیدا کند و زندگی شادی داشته باشد.با حضور در جلسات نارانان و کار روی برنامه یاد گرفته ام که فقط در مورد خودم می توانم توقعات واقعی د

ادامه مطلب  

مشارکت،تجربه،نیرو،امید"نارانان" 16 فروردین  

درخواست حذف این مطلب
با خودم خوب باشم ....5آوریل 16فروردینامروز براي چیزهاي زیادی که قبل از برنامه حتی آنها را نمي دانستم سپاسگزارم.باور نمي ی یا چیزی بتواند در حمل بار دنیا که روی شانه هايم بود کمکم کند.امروز می توانم در باره بعضی چیزها فکر کنم راجع به آن با اعضاي نارانان صحبت کنم و کاری را که خودم نمي توانم براي خود انجام دهم به نیروی برتر از خودم بسپارم..اين کار به اين معنی نیست که چیزی با روشی که من دوست دارم به نتیجه برسد.بلکه به اين معنی است که من مسوول انجام داد

ادامه مطلب  

ج برانکو از پرسپولیس حقیقت دارد؟  

درخواست حذف این مطلب
ج برانکو از پرسپولیس حقیقت دارد؟ شايعه اي درباره ج برانکو از پرسپولیس برانکو ايوانکوویچ سرمربی کروات سرخ ها قرار بود تا سال 2019 با پرسپولیس تمدید کند اما تمدید قرارداد و یا هر قول و قرار دیگری به باشگاه ها در فوتبال ايران چیزی نیست که بشود بر روی آن حساب کرد. اين روزها که بیشتر از هر زمان دیگری صحبت از برنامه هاي بلند مدت برانکو در پرسپولیس است اخبار دیگری هم درباره او به گوش می رسد. برانکو ايوانکوویچ توانست به حسرت 9 ساله هواداران تیم فوتبال

ادامه مطلب  

مشارکت،تجربه،نیرو،امید"نارانان" 14 اردیبهشت  

درخواست حذف این مطلب
رها .4. می. 14اردیبهشتنمي دانم آیا رها را یاد گرفته ام یا یاد خواهم گرفت.اخیرا روی خودم تمرکز کرده ام نه روی معتاد .به نظر می رسد اين کار کمکم می کند.قبل از نارانان همیشه ذهنم در هر دقیقه کیلومترها حرکت می کرد.امروز دیگر مثل گذشته احساس آشفتگی روحی نمي کنم.هنوز رنج هايی وجود دارد ولی مثل قبل بر من غلبه نمي کند. بارها یاد میگیرم روی خودم تمرکز کنم .ممکن است به نظر بعضی ها اين کار بیرحمی باش ی آنها درک نمي کنند و نميدانند که اگر احساسات کنترل نشود می

ادامه مطلب  

تبریک اینستاگرامی برانکو به علی  

درخواست حذف این مطلب
خبرآنلاين: برانکو ايوانکویچ با انتشار پستی در صفحه اينستاگرامش قهرمانی تیم را در جام حذفی کشور به اين مربی تبریک گفت. ...

ادامه مطلب  

تبریک اینستاگرامی برانکو به تیم ملی  

درخواست حذف این مطلب
تبریک برانکو به تیم ملیتبریک برانکو به تیم ملی , برانکو ايوانکوویچ  (زاده ۲۸ فوریه ۱۹۵۴، کرواسی) بازیکن سابق و مربی فوتبال کروات است.برانکو سرمربی تیم ملی فوتبال ايران در جام جهانی فوتبال ۲۰۰۶ بود. او همچنین تیم فوتبال امید ايران رادر بازی هاي آسیايی ۲۰۰۲ قهرمان کرد.او هم اکنون هدايت تیم پرسپولیس تهران را به عنوان سرمربی برعهده گرفته است همچنین او درفصل ۹۵-۹۶لیگبرتر ايران به عنوان سرمربی با باشگاه پرسپولیس تهران به قهرمانی اين دوره از م

ادامه مطلب  

تبریک اینستاگرامی برانکو به تیم ملی  

درخواست حذف این مطلب
تبریک برانکو به تیم ملیتبریک برانکو به تیم ملی , برانکو ايوانکوویچ  (زاده ۲۸ فوریه ۱۹۵۴، کرواسی) بازیکن سابق و مربی فوتبال کروات است.برانکو سرمربی تیم ملی فوتبال ايران در جام جهانی فوتبال ۲۰۰۶ بود. او همچنین تیم فوتبال امید ايران رادر بازی هاي آسیايی ۲۰۰۲ قهرمان کرد.او هم اکنون هدايت تیم پرسپولیس تهران را به عنوان سرمربی برعهده گرفته است همچنین او درفصل ۹۵-۹۶لیگبرتر ايران به عنوان سرمربی با باشگاه پرسپولیس تهران به قهرمانی اين دوره از م

ادامه مطلب  

مراقبه روزانه "ی ال معجزه" 21 تیر  

درخواست حذف این مطلب
بیست و یکم تیر: ارکان خوشبختی؛ حرکت، عشق ورزی و امید است. امروز وقتی از خواب بر می خیزم روز خوبی پیش رو دارم. دیگر زندگی ام با غبار نیکوتین تیره و تار نیست. تن و لباسم بوی تعفن نیکوتین نمي دهد. از مزه غذا لذت می برم. از خوردن و نوشیدن چیزهايی که میل به مصرف نیکوتین ايجاد می کند پرهیز و غذاي سالم می خورم. می توانم انتخاب کنم روز خوشی داشته باشم. با ان و چیزهايی در ارتباط باشم که باعث ارتقاء کیفیت زندگیم می شوند. می توانم بدون مشکل تنفسی پیاده روی و و

ادامه مطلب  

متلک برانکو به منصوریان  

درخواست حذف این مطلب
کنايه هاي برانکو و منصوریان به یکدیگر، اين بار در نشست خبری برانکو ادامه یافت.

ادامه مطلب  

عجز  

درخواست حذف این مطلب
می خواهم به زندگی بی توی خودم، فرصت نفس کشیدن دوباره بدهم. می خواهم دنیاي بی تو را بپذیرم، منطقی باشم، و به همه کارهايی فکر کنم که کردی و نبايد و آ تمام تقصیرها بار بال هاي من شد که تنها جرمم ازخودگریختگی بود وقت دیدنت! می خواهم فراموشت کنم، نمي توانم.. گل شکفته! خداحافظ! اگرچه لحظه دیدارت شروع وسوسه اي در من به نام دیدن و چیدن بود..

ادامه مطلب  

مراقبه روزانه "ی ال معجزه" 17 شهریور  

درخواست حذف این مطلب
هفدهم شهریور: موفقیت بسیار آسان است. فقط آنچه را درست است انجام بده! به خاطر قطع مصرف نیکوتین خوشحال و شکرگذارم. اکنون که دیگر نیکوتین مصرف نمي کنم شادتر و آزادتر هستم و مجبور نیستم روزی چندین هزار تومان بابت هزینه مصرف نیکوتین بپردازم. مجبور نیستم مبالغ زیادی بابت نسخه معالجه سینوزیتم بپردازم. دیگر نیکوتین ارباب من نیست. بدون نگرانی از مصرف می توانم در جمع افراد غیر سیگاری باشم. مشتاقانه در باقی ماندن در قطع مصرف پیش می روم. به لطف خداوند، م

ادامه مطلب  

زن خاموش شده  

درخواست حذف این مطلب
اگر به ناگهان تو نباشیاگر به ناگهان تو زنده نباشیمن زندگی را ادامه خواهم دادجرأت نميکنمجرأت نميکنم بنویسماگر تو بمیریمن زندگی را ادامه خواهم دادزیراجائی که انسان صدائی نداردصداي من آنجاستوقتی سیاهپوستان را می زنندنميتوانم مرده باشموقتی برادرانم را میزنندبايد با آنها بروموقتی پیروزنه پیروزی منبلکه پیروزی بزرگمیآیدهرچند گنگبايد حرف بزنمبايد آمدنش را ببينماگر کورمنهمرا ببخشاگر تو زنده نباشیاگر تو ، عزیزعشق مناگر تومرده

ادامه مطلب  

شهامت عوض شدن "الانان" 18 شهریور  

درخواست حذف این مطلب
هیجدهم شهریورماه مدیتیشن(مراقبه)واقعاً چیست؟ آیا چیزی غیر طبیعی، عجیب و خارج از توانايی من است؟فرهنگ لغت اين معنی را به من ارائه داد:" شه عمیقگ و دید متفکرانه داشتن. در هر لحظه سکوت که می توانم آرامش ذهنی داشته باشم و براي روزی که در پیش دارم فکر کنم، من مدیتیشن می کنم. در طول اين انتفاقات با شفاف ذهنم و درخواست راهنمايی از نیروی برترم، پاسخ نگرانی هايم را پیدا می کنم. من همیشه نبايد انتظار پاسخ هايی را که می خواهم داشته باشم یا از آن پاسخ ها ل

ادامه مطلب  

اتفاقی که خیال برانکو را راحت کرده است  

درخواست حذف این مطلب
خبرآنلاين: برانکو ايوانکوویچ در اين فصل بازیکنان زیادی دارد و می تواند در بازی هاي مختلف به شاگردان خسته اش استراحت دهد. ...

ادامه مطلب